6 คอนโดใหม่ รัตนาธิเบศร์-สนามบินน้ำ

รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
เชื่อม 3 โหมด ”บก-ราง-น้ำ” อัพพื้นที่โดยรอบเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นดี จากแผนการพัฒนาของภาครัฐในด้านต่างๆ ทำให้กล่าวได้ว่า “สนามบินน้ำ” ในวันข้างหน้าจะเป็นอีกจุดเชื่อมต่อที่สำคัญ ด้วยผู้คนที่เดินทางไปมาจากบ้านไปที่ทำงาน หรือจากบ้านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ภาครัฐโดยกระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่าเรือบริเวณสนามบินน้ำ โดยให้เชื่อมต่อกับทางรถยนต์และรถไฟฟ้า เป็น 3 โหมด หรือ Commute Hub คือ “ทางบก-ราง-และทางน้ำ” เพื่อเพิ่มความอำนวยสะดวกและเพิ่มศักยภาพในทำเลต่างๆ มากยิ่งขึ้น จากระบบราง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ขณะนี้เสร็จเกือบ 100% กำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบเดือนสิงหาคม 2559 ส่วนการเดินทางทางน้ำนั้นมีแผนจะสร้างท่าเรือบริเวณสะพานพระนั่งเกล้าเพื่อเชื่อมระบบขนส่งทางน้ำเข้ากับทางบก(รถยนต์)และระบบรางรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า มติชนออนไลน์ (18 มกราคม 2559)
  8-01
Central Rattanathibet
รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
Esplanade Ngamwongwan
รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
Big C Rattanathibet
รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
ศาลากลางจ.นนทบุรี
รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
กระทรวงพาณิชย์
รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
สะพานพระนั่งเกล้า
รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู, สะพานพระนั่งเกล้า
    2 รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
I143 - content_MRT Purple and Blue Lines
รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู  
รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู  
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน มี 16 สถานี 23 กม.โดยแนวเส้นทางเริ่มจากบริเวณแยกเตาปูนซึ่งมีสถานีเตาปูนเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สิ้นสุดโครงการที่บริเวณคลองบางไผ่ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีและศูนย์ซ่อมบำรุง ประมาณการจำนวนผู้โดยสารของ สนข. พบว่า จะมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 502,000 คน/เที่ยว/วัน รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน เริ่มเป็นรูปเป็นร่างในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายเกาะตามแนวรถไฟฟ้ากว่า 50 โครงการ 45,000 ยูนิต ซึ่งถือว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเส้นอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนรัตนาธิเบศร์ เรียกได้ว่ามีคอนโดของแทบทุกดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่จับจองพื้นที่ไปหมดแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการทดลองเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ณ ศูนย์ซ่อมบำรุง คลองบางไผ่ จ.นนทบุรี จัดโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL ผู้ได้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง
หลังจากนี้ รฟม.และ BMCL จะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการเสมือนจริง ประมาณ เดือนพฤษภาคม 2559 และเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา ประชุมบอร์ด รฟม. มีมติเห็นชอบอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – เตาปูน มีราคาเริ่มต้นที่ 14 บาท สูงสุด 42 บาท เก็บตามระยะทางละ 2 บาท ซึ่งมีค่าบริการใกล้เคียงกับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ภาพการทดสอบเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง

รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู ความคืบหน้าโครงการ 14/12/58
รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู ความคืบหน้าโครงการ 14/12/5

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดรถไฟฟ้าสายสีม่วง

คลิกที่เพื่ออ่านรายละเอียดรถไฟฟ้าสายสีชมพู (เชื่อมต่อสถานีศูนย์ราชการฯ)

    9-01   รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
บนถนนรัตนาธิเบศร์มีเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงพาดผ่านอยู่ 4 สถานีก่อนที่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งธนฯ ได้แก่ สถานีพระนั่งเกล้า สถานีแยกนนทบุรี สถานีบางกระสอ และสถานีศูนย์ราชการที่จะเชื่อมต่อกับสายสีชมพู โดยหนึ่งในนั้นกำลังจะกลายเป็น HUB ใหญ่ เชื่อมการคมนาคมทางบก ทางราง และทางน้ำเข้าด้วยกัน คือ “สถานีสะพานพระนั่งเกล้า” ที่จะต่อเชื่อม “ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า” sky walk ซึ่งเป็นทางเดินเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง และท่าเรือโดยสารประจำทาง สะพานลอยข้ามแยก และยังสามารถเดินสู่พื้นที่ริมน้ำได้เลย  
รวมถึงป้ายรถโดยสารประจำทาง ด้วยงบประมาณ 90 ลบ. เตรียมดำเนินการในปี 2559 นี้  โดยท่าเรือสะพานสนามบินน้ำจะแบ่งเป็น 4 ท่า ได้แก่ ท่าเรือท่องเที่ยว 1 ท่า ท่าเรือข้ามฟาก 1 ท่า ท่าเรือโดยสาร 2 ท่า นอกจากนั้นท่าเรือยังประกอบด้วยร้านค้า จุดพักคอยติดเครื่องปรับอากาศกว้างขวางซึ่งจะรองรับผู้ใช้บริการประมาณ 200,000 คน/วัน (สามารถดูรายละเอียดในแบบขยายผังบริเวณท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า) รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู     3-01
โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N1 N2 N3 และ East-West Corridor ด้านตะวันออก ช่วงวงแหวนรอบนอกตะวันตกถึงเส้นกรุงเทพฯชลบุรีสายใหม่บริเวณถนนศรีนครินทร์ระยะทาง 42.9 กม.  สำหรับแผนโครงการมีดังนี้ ช่วง N1 ได้ถูกมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์คัดค้าน เริ่มจากถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกบริเวณบางใหญ่ สิ้นสุดบริเวณสี่แยกเกษตรศาสตร์ ระยะทาง 19.2 กม. ช่วง N2 เริ่มจากสี่แยกเกษตรศาสตร์ แนวสายทางถนนเกษตร-นวมินทร์ ระยะทางประมาณ 9.2 กม. และช่วง N3 จากถนนนวมินทร์ สิ้นสุดโครงการที่ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่ ซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างทางพิเศษศรีรัช ส่วน D กับถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่ ระยะทางประมาณ 11.5 กม. “การทางพิเศษฯ จะทบทวนโครงการก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 3 หลังจากมีปัญหาการคัดค้านจาก ม.เกษตรฯ และชะลอการดำเนินการของโครงการมาระยะหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ลงทุนสร้างตอม่อช่วงเกษตร-นวมินทร์ ไปเรียบร้อยแล้ว”
รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
    6-01
รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ภาพตัวอย่างสะพานเจษฎาบดินทร์)
   “สะพานสนามบินน้ำ ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ที่จะช่วยระบายการจราจรข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน” ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอของบประมาณเพื่อศึกษารายละเอียดและออกแบบโครงการในปี 2560 ซึ่งเลื่อนเร็วขึ้น 5 ปีจากแผนเดิมในปี 2565 เนื่องจากปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีอยู่นั้นมีการจราจรหนาแน่น ซึ่งเมืองขนาดใหญ่ในต่างประเทศจะมีสะพานห่างกันประมาณ 1 กม. เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนและเป็นการกระจายการจราจรไปยังถนนต่างๆ ขณะที่ในประเทศไทยสะพานห่างกันประมาณ 5 กม. โดยก่อสร้างเป็นสะพานขนาด 6 ช่องจราจรไปกลับ แนวสะพานจะเริ่มจากถนนติวานนท์ก่อสร้างข้ามแยกสนามบินน้ำตัดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขนานไปกับสะพานพระนั่งเกล้า ด้านเหนือ ตัดข้ามถนนราชพฤกษ์ ไปเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก และจากถนนติวานนท์จะมีการปรับปรุงโครงข่ายถนนเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิต
    9-02  
คอนโดเพชรเกษม, คอนโดใหม่เพชรเกษม, เพชรเกษม, ถนนเพชรเกษม, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, สถานีบางแค, บางแค, สถานีบางหว้า, บางหว้า, ซีคอนสแควร์, SECON, GDT Property, GDT, คอนโดจีดีที, The Prodigy Phetkesem 62, The Prodigy, The Prodigy เพชรเกษม 62, The Prodigy เพชรเกษม, The Prodigy, รถไฟฟ้า, คอนโดใกล้รถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้า, จี ดี พี พร็อพเพอร์ตี้, master plan condo, realist, realist review
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองนนทบุรี คือ ภูมิทัศน์ริมทาง ประกอบด้วยพื้นที่ริมทางถนนสายหลักและถนนสายรอง ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองนนท์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้วยแนวคิดการสร้างเมืองให้สวย (City Beautiful Approach) ประกอบไปด้วย Civil art การใช้งานศิลปะรวมถึงอาคารและสิ่งก่อสร้างแต่งเมืองให้สวยงาม City design การสร้างพื้นที่เปิดโล่งอันสง่างามให้กับเมือง Civic reform การจัดระเบียบเมือง Civic improvement การดูแลปรับปรุงเมืองให้สวยงาม-ทาสี ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพดี
    5-01

1. The Politan Rive เปิดใหม่ล่าสุด

รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู The Politan, The Politan Rive, เดอะโพลิแทน, โพลิแทน, คอนโดโพลิแทน, politan rive, เดอะ โพลิแทน, เดอะ โพลิแทน รีฟ, คอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยา. คอนโดล้านต้น, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดใหม่, คอนโดใหม่2558, คอนโดใหม่2559, realist, คอนโดสนามบินน้ำ, คอนโดรัตนาธิเบศร์, คอนโดไม่แพง, everland, เอเวอร์แลนด์ The Politan, The Politan Rive, เดอะโพลิแทน, โพลิแทน, คอนโดโพลิแทน, politan rive, เดอะ โพลิแทน, เดอะ โพลิแทน รีฟ, คอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยา. คอนโดล้านต้น, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดใหม่, คอนโดใหม่2558, คอนโดใหม่2559, realist, คอนโดสนามบินน้ำ, คอนโดรัตนาธิเบศร์, คอนโดไม่แพง, everland, เอเวอร์แลนด์ รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
      โครงการคอนโดมีเนียมริมแม่น้ำเจ้าพระยา สูง 56 ชั้น โครงการติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง ใกล้สถานีสะพานพระนั่งเกล้าระยะเดินเพียง 150 เมตร พร้อมความสะดวกครบครัน        เป็นโครงการที่ราคาประหยัดที่สุดเมื่อเทียบกันในกลุ่มคอนโดริมน้ำเจ้าพระยา มีสระว่ายน้ำ 3 จุด พร้อมสวนริมน้ำกว่า 2 ไร่และเห็นบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและยามค่ำคืนบนโค้งน้ำที่สวยที่สุดในตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร
 • ชื่อโครงการ : เดอะ โพลิแทน รีฟ (สนามบินน้ำ)
 • เจ้าของโครงการ : Everland PLC.
 • ที่ตั้ง : ถนนสนามบินน้ำ
 • จุดเด่น : คอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยา, ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีสะพานพระนั่งเกล้า(สายสีม่วง), ใกล้สะพานพระนั่งเกล้า
 • จำนวนชั้น : 56 ชั้น
 • จำนวนยูนิต : n/a
 • ขนาดห้อง : 
 • – 1 Bedroom 24.50-30.50 ตร.ม. – 2 Bedroom 50.00-60.00 ตร.ม.
 • ราคาเริ่มต้น : 1.29 ล้านบาท
 • ราคาต่อตร.ม. : 53,000 บ./ตร.ม.
 • เปิดตัวโครงการ : ปี 2016 (สร้างเสร็จ Q2 2018)
คลิกที่นี่เพื่ออ่านข่าวโครงการ Politan Rive

สำหรับผู้สนใจโครงการ The Politan Rive สามารถเข้าชมห้องตัวอย่าง ณ Sale Gallery ได้ทุกวัน

พิเศษสุด! ช่วง Presale ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคมนี้ รับ Premium Package พร้อมแอร์ ครัว และวอลล์เปเปอร์ ลงทะเบียนรับส่วนลดเพิ่มเติม โทร 02 002 2222 หรือที่ www.thepolitancondo.com

2. Manor Sanambinnam

รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
 • ชื่อโครงการ : แมเนอร์ สนามบินน้ำ
 • เจ้าของโครงการ : Major Development PLC.
 • ที่ตั้ง : ถนนสนามบินน้ำ
 • จุดเด่น : คอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 • จำนวนชั้น : 25,35 ชั้น
 • จำนวนยูนิต : 1,848 ยูนิต
 • ขนาดห้อง : 25.40-70.90 ตร.ม.
 • ราคาเริ่มต้น : 1.69 ล้านบาท
 • ราคาต่อตร.ม. : 66,000 บ./ตร.ม.
 • เปิดตัวโครงการ : ปี 2013 (สร้างเสร็จปี 2016)

3. Skyline Rattanathibet

รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
 • ชื่อโครงการ : สกายไลน์ รัตนาธิเบศร์
 • เจ้าของโครงการ : AJ Property
 • ที่ตั้ง : ถนนรัตนาธิเบศร์
 • จุดเด่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีแยกนนทบุรี1(สายสีม่วง)
 • จำนวนชั้น : 38 ชั้น
 • จำนวนยูนิต : 813 ยูนิต
 • ขนาดห้อง : 25.65-59.37 ตร.ม.
 • ราคาเริ่มต้น : 1.90 ล้านบาท
 • ราคาต่อตร.ม. : 74,000 บ./ตร.ม.
 • เปิดตัวโครงการ : ปี 2014 (สร้างเสร็จปี 2017)

4. Estes Rattanathibet

รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
 • ชื่อโครงการ : เอสเตส รัตนาธิเบศร์
 • เจ้าของโครงการ : AQ Estate
 • ที่ตั้ง : ถนนรัตนาธิเบศร์
 • จุดเด่น : เพดานสูง 3.6 เมตร, ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีแยกนนทบุรี1(สายสีม่วง)
 • จำนวนชั้น : 36 ชั้น
 • จำนวนยูนิต : 474 ยูนิต
 • ขนาดห้อง : 28.12-58.20 ตร.ม.
 • ราคาเริ่มต้น : 1.99 ล้านบาท
 • ราคาต่อตร.ม. : 100,000 บ./ตร.ม.
 • เปิดตัวโครงการ : ปี 2013 (สร้างเสร็จปี 2016)

5. A Space Me Rattanathibet

รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
 • ชื่อโครงการ : เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์
 • เจ้าของโครงการ : Areeya Property PLC.
 • ที่ตั้ง : ถนนรัตนาธิเบศร์
 • จุดเด่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีแยกนนทบุรี1(สายสีม่วง)
 • จำนวนชั้น : 22 ชั้น
 • จำนวนยูนิต : 401 ยูนิต
 • ขนาดห้อง : 25.00-32.10 ตร.ม.
 • ราคาเริ่มต้น : 1.85 ล้านบาท
 • ราคาต่อตร.ม. : 75,000 บ./ตร.ม.
 • เปิดตัวโครงการ : ปี 2013 (สร้างเสร็จปี 2016)

6. Aspire Rattanathibet 2

รัตนาธิเบศร์, คอนโดรัตนาธิเบศร์, rattanathibet, คอนโดนนบุรี, คอนโด ปริมณฑล, รถไฟฟ้าสายสีม่วง, คอนโดติดรถไฟฟ้า, คอนโดติดรถไฟฟ้ารัตนาธิเบศร์, สถานีเตาปูน, สถานีศรีพรสวรรค์, สถานีสะพานพระนั่งเกล้า, สถานีศูนย์ราชการนนบุรี, นนทบุรี, condominium ติดแม่น้ำ, คอนโดวินแม่น้ำ, the politan rive, The Politan, The Politan Rive, Aspire Rattanathibet2, A Space Me Rattanathibet, Central Rattanathibet, Skyline Rattanathibet, AP, Everland, Aleeya Condo, AP condo, รถไฟฟ้าสายสีชมพู
 • ชื่อโครงการ : แอสปาย รัตนาธิเบศร์ 2
 • เจ้าของโครงการ : AP (Thailand) PLC.
 • ที่ตั้ง : ถนนรัตนาธิเบศร์
 • จุดเด่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีพรสวรรค์(สายสีม่วง), สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี(สายสีชมพู)
 • จำนวนชั้น : 25 ชั้น
 • จำนวนยูนิต : 1,428 ยูนิต
 • ขนาดห้อง : 24.50-45.50 ตร.ม.
 • ราคาเริ่มต้น : 1.85 ล้านบาท
 • ราคาต่อตร.ม. : 75,000 บ./ตร.ม.
 • เปิดตัวโครงการ : ปี 2013 (สร้างเสร็จปี 2016)
    INFO : 
 • ทยรัฐออนไลน์ (14 ธันวาคม 2558)
 • บัวหลวงออนไลน์ (25 กันยายน 2558)
 • ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (15 มกราคม 2558)
 • ผู้จัดการออนไลน์ (11 มกราคม 2558)