8 หุ้นอสังหาปันผลเกิน 5% 10 ปีต่อเนื่อง

หุ้นปันผลดี

ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีหุ้น 8 ตัว ด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีย้อนหลัง ในปี 2547-2556 และมีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) โดยเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างน้อย 5% (จากทั้งหมด 69 ตัวจากทุกหมวดที่จ่ายเงินปันผลเกิน 5% ใน 10 ปีต่อเนื่อง)

1. TICON

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด* 18.00 บาท

I207 - Ticon

2. MK

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด* 5.85 บาท

I207 - MK

3. SPALI

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด* 24.00 บาท

I207 - Spali

4. NOBLE

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด* 11.00 บาท

I207 - Noble

5. LH

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด* 9.60 บาท

I207 - LH

6. LALIN

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด* 4.36 บาท

I207 - Lalin

7. LPN

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด* 20.90 บาท

I207 - LPN

8. HEMRAJ

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด* 4.42 บาท

I207 - Hemraj

*ราคาล่าสุด อ้างอิง ณ วันที่ 10 ก.พ. 2558
All Images : SET