AP BUSINESS PLAN 2020

AP BUSINESS PLAN 2020 ผลประกอบการปีที่ผ่านมานับว่าไม่ผิดหวัง เพราะตั้งเป้าไว้ที่ 37,000 ลบ. ทำได้จริง 32,452 ลบ. ประมาณ 91% จากเป้าเลย! ซึ่งจากแนวโน้นใน 1-2 ปีที่ผ่านมาก็เป็นช่วงขาขึ้นของตลาดบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ที่ดูยังมีกำลังซื้อที่ดีอยู่ ปี 2020 นี้ AP จึงเดินหน้าเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง
” Empower Living ” Mission ปี 2020 ที่กลุ่มบริษัทในเครือจะเข้ามามีบทบาทเติมเต็มความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจร ทั้ง บริการในการพัฒนาโครงการ การให้บริการ Agent Re-sale และการเป็น Property Management  รวมทั้งธุรกิจใหม่ที่เป็นธุรกิจการศึกษา และการสร้างนวัตกรรม ไปอ่านรายละเอียดกันต่อได้เลย

4 กลยุทธ์ ปี 2020

1.AP THAILAND VALUE – สร้างค่านิยมในองค์กร ให้มีพฤติกรรมที่พร้อมส่งมอบนวัตกรรมสินค้าแก่ลูกค้า 2.MASTERPLAN FOR TOMORROW – เดินหน้าเปิดโครงการที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมความต้องการมากขึ้น
3.DESIGN YOUR FUTURE – สร้างนวัตกรรมสินค้าที่ยังไม่ถูกค้นพบ ให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า 4.POWER OF ECOSYSTEM – สร้างระบบนิเวศที่จะช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีแบบครบวงจร

ปี 2019 ที่ผ่านมาเทียบกับปีนี้เป็นยังไงบ้าง ?

โครงการใหม่ปี 2020