AREA สำรวจอสังหาฯ เปิดใหม่ 11 เดือนแรกปี 57 สถิติลดลง -18% เทียบกับปีที่แล้วดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) เปิดเผยว่า ผลสำรวจในเดือนพฤศจิกายน ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการเปิดตัวใหม่ค่อนข้างคึกคักเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ 33 โครงการ เพิ่มขึ้น 8 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายเพิ่มขึ้น 67% และมูลค่าโครงการเพิ่มขึ้น 11%
ลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย 32 โครงการ และมี 1 โครงการที่พัฒนาทั้งที่อยู่อาศัยและโฮมออฟฟิศ ในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด 13,195 หน่วย มีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 38,574 ล้านบาท
จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 13,195 หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 5,292 หน่วย (เดือนตุลาคม 2557 มีจำนวน 7,903 หน่วย) หรือเพิ่มขึ้น 67% ส่วนใหญ่เป็นโครงการอาคารชุดของผู้ประกอบการรายใหญ่ มีจำนวนหน่วย 11,014 หน่วย (83.5%)
สำหรับมูลค่ารวมทั้งสิ้น 38,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,694 ล้านบาท (เดือนตุลาคม 2557 มีมูลค่า 34,880 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 11% ในรายละเอียดจะพบว่าที่อยู่อาศัยราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 2,908 หน่วย (22%) มูลค่าโครงการ 11,198 ล้านบาท (29%) ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในเดือนพฤศจิกายน
ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 10 บริษัท คือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อเพอร์ตี้จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ริชชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด (มหาชน) และมีบริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 5 บริษัท
นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีก 12 บริษัท หากเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในเครือ และบริษัททั่วไป มีรายละเอียดดังนี้
ในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯชั้นใน 4 โครงการ ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลาง ส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) 28 โครงการ เช่น ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนสรงประภา ถนนสายไหม ถนนรามอินทรา ถนนศรีนครินทร์ ถนนกรุงเทพกรีฑา ถนนร่มเกล้า ถนนสุขุมวิทสายเก่า ถนนประชาอุทิศ ถนนวงแหวนด้านใต้ ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีก 1 โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกซึ่งใกล้แหล่งงาน แหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย เช่น ย่านอ้อมน้อย เป็นต้น
หากพิจารณาภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่เดือนพฤศจิกายนของปีนี้กับเดือนพฤศจิกายนของปี 2556 จะพบว่าในปีนี้มีจำนวนโครงการเปิดใหม่น้อยกว่า 15 โครงการ (ลดลงประมาณ 31.3%) และหากพิจารณาภาพรวมใน 11 เดือนแรกของปี 2557 (มกราคม-พฤศจิกายน 2557) เปรียบเทียบกับ 11 เดือนแรกปี 2556) มีจำนวนโครงการที่เปิดใหม่รวม 367 โครงการ (ลดลงประมาณ -18%)
Info : Prachachat Online (10 Dec 2014)