All posts by Panchaporn

ส่องคอนโดหรู รอบสถานีศึกษาวิทยา

ส่องคอนโดหรู รอบสถานีศึกษาวิทยา สถานีศึกษาวิทยาเป็นหนึ่งในสถานีที่โผล่ขึ้นมาในแผนที่ กลับไม่มีอยู่จริง แต่ว่ามาแน่ๆ เนื่องจากกำลังมีแผนดำเนินการที่จะสร้างอยู่ หากแต่ความน่าสนใจรอบๆ ทำเลสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา ที่อยู่ระหว่างสถานีสุรศักดิ์ และ สถานีช่องนนทรี มีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจมากมาย เพราะว่า อยู่ในย่านสาทรที่เป็นย่าน Business District ยังมีตึกอาคารสำนักงานชั้นนำอยู่ในทำเลนี้มากมาย ในมุมกลับกันยังคงความเป็นย่านที่อยู่อาศัยดั้งเดิม จึงมีบ้านเดี่ยวที่อยู่ตามซอย เป็นย่านชุมชนเก่าผสมกันอยู่ในซอย สาทร 10...Read More

เปิดศักยภาพทำเล ย่านบางนา-ตราด 2561

เปิดศักยภาพทำเล ย่านบางนา-ตราด 2561 หลายๆ คนที่กำลังสนใจโครงการในย่านบางนาอยู่ คงพอจะมีโครงการที่คุณสนใจ ตั้งอยู่บนเส้นถ.บางนา-ตราดอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นเส้นถนนใหญ่ ที่เชื่อม ถ.สุขุมวิท และ ถ.ศรีนครินทร์ รวมถึงเส้นกาญจนาภิเษกเข้าด้วยกัน และเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางสู่ภาคตะวันออกได้ จึงถือเป็นถนนที่นำพาความเจริญมาย่านบางนาเลย นอกจากนี้ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งสามารถเดินทางเข้าเมืองด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายเดียวตรงสู่ใจกลางเมือง และกำลังมีการก่อสร้างสายรถไฟฟ้าสีเหลือง ที่จะวิ่งที่เส้น...Read More