All posts by Panchaporn

เปิดศักยภาพทำเล ย่านบางนา-ตราด 2561

เปิดศักยภาพทำเล ย่านบางนา-ตราด 2561 หลายๆ คนที่กำลังสนใจโครงการในย่านบางนาอยู่ คงพอจะมีโครงการที่คุณสนใจ ตั้งอยู่บนเส้นถ.บางนา-ตราดอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นเส้นถนนใหญ่ ที่เชื่อม ถ.สุขุมวิท และ ถ.ศรีนครินทร์ รวมถึงเส้นกาญจนาภิเษกเข้าด้วยกัน และเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางสู่ภาคตะวันออกได้ จึงถือเป็นถนนที่นำพาความเจริญมาย่านบางนาเลย นอกจากนี้ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งสามารถเดินทางเข้าเมืองด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายเดียวตรงสู่ใจกลางเมือง และกำลังมีการก่อสร้างสายรถไฟฟ้าสีเหลือง ที่จะวิ่งที่เส้น...Read More

สวนลอยฟ้าแห่งแรก “พระปกเกล้าสกายปาร์ค”

 สวนลอยฟ้าแห่งแรกของไทย “พระปกเกล้าฯ สกายปาร์ค” หลายคนยังคงสงสัยว่าสะพานเก่าๆ กึ่งกลางสะพานพระปกเกล้าฯ ที่คนสมัยก่อนเรียกกันติดหูว่า “สะพานด้วน” คืออะไร? ทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้? และทำไมถึงทิ้งร้างมานาน? อาจจะมีคนเคยได้ยินมาบ้างว่าเป็นโครงสร้างด้วนๆนี้ เป็นโครงสร้างเดิมของโครงการรถไฟฟ้า “ลาวาลิน” แต่..”ลาวาลิน”คืออะไร? วันนี้เราเลยขอนำเสนอบทความเล่าย้อนความเป็นมาของ “สะพานด้วน” สู่ “พระปกเกล้าฯ สกายปาร์ค” สวนลอยฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย ที่เพิ่งได้มีการอนุมัติก่อสร้างแล้ว...Read More