เตรียมลงเสาเข็มปี 2563 “อุโมงค์ทางเดินลอด” ถนนมหาราช – ถนนหน้าพระลาน กทม.เตรียม ตอกเสาเข็ม สร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน-ถนนมหาราช  พร้อมงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง วงเงินก่อสร้างรวม  1,125 ลบ. ประกอบด้วย...Read More