“ทำเลเทพารักษ์” ย่านน้องใหม่ใจกลาง EBD กับการมาของ รฟฟ.สายสีเหลืองปี’63 *EBD = Extended Business District **คำนวนการผ่อน(บาท/เดือน) โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 8% ผ่อนระยะเวลา 30 ปี คิดจากราคาเริ่มต้นของแต่ละโครงการ ที่หักลบกับเงินที่ผ่อนดาวน์ (สมมุติผ่อนดาวน์ 200,000 บ.) ทำเลเทพารักษ์...Read More