All posts by Sirinda

โซลาร์ภาคประชาชน ใช้ไฟฟรี เหลือขายรัฐ รายได้เพิ่ม

ในปัจจุบัน โลกของเรามีประชากรเพิ่มมากขึ้น สภาพอากาศก็ร้อนจนต้องหันมาพึ่งเครื่องปรับอากาศ แถมเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในยุคนี้ ล้วนแต่ต้องการพลังงานไฟฟ้าอีก ทำให้ความต้องการไฟฟ้าโดยรวมของโลกเรามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน  ในอนาคตทางภาครัฐ ได้คาดการณ์ความต้องการพลังงาน และวางแผนการผลิตไฟฟ้า โดยให้ความสำคัญกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากที่สุด และหนึ่งในนั้น เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าผ่านโครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน” บ้านอยู่อาศัยที่ติดระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา สามารถเข้าร่วมโครงการและทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งนอกจากบุคคลทั่วไปแล้ว ยังมีผู้พัฒนาโครงการรายใหญ่อย่างเสนา ที่ได้เล็งเห็นที่ความสำคัญของพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์เช่นเดียวกัน...Read More

5 รร.นานาชาติในสุขุมวิท ค่าเทอมแพงสุดเกือบล้านต่อปี !!

“การศึกษาคือรากฐานที่สำคัญของชีวิต” จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมพ่อ แม่รุ่นใหม่ให้ความสำคัญต่อการเลือกโรงเรียนให้ลูกมาก มีการวางแผนตั้งแต่ยังไม่เริ่มเข้าอนุบาล เพื่อให้ลูกของตนได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนที่มีความเพียบพร้อมทั้งหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ยิ่งในปัจจุบันที่โลกของเรากลายเป็นโลกไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลในการสื่อสาร กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิต ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยที่พอมีทุนทรัพย์ จึงนิยมส่งลูกไปเรียนรร.นานาชาติ เพื่อให้ลูกได้สามารถพัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติ โดยในบทความนี้ทาง REALIST จะพาไปดูโซนสุขุมวิท...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here