All posts by suppakorn

ข้อดีคอนโดริมน้ำ เจริญกรุง-เจริญนคร

คอนโดริมน้ำ “เจริญนคร-เจริญกรุง” ให้ Lifestyle ที่มาก กว่าการอยู่อาศัย พื้นที่ริมน้ำแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องบรรยากาศ กายภาพความเป็นเมือง และการสัญจร ซึ่งคอนโดริมน้ำสามารถแบ่งออกมาได้เป็นหลากหลายระดับ โดยทำเลที่กำลังเป็นที่สนใจและเรียกได้ว่า Prime สุดๆ ในเวลานี้คือ คอนโดริมน้ำเจริญกรุง-เจริญนคร ซึ่งเป็นทำเลที่ทางเรามองว่ามีทั้งศักยภาพและข้อดีต่างๆ หลายเรื่องด้วยกัน ในบทความนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อดีกันให้ครบทุกด้านว่า คอนโดริมน้ำเจริญกรุง-เจริญนครมีความพิเศษอย่างไรและเหมาะกับ Lifestyle...Read More