ปิดดีล !! Bangkok Terminal โครงการ Mega Project ติด BTS จตุจักร ลงทุนกว่า 27,000 ลบ.

Bangkok Terminal, Mochit Complex, BTS จตุจักร

ล่าสุด กรมธนารักษ์ จับมือ “เสี่ยน้ำ – มหฐิติรัฐ” เจ้าของ บจ.ซันทาวเวอร์ส พัฒนาโครงการ Bangkok Terminal โครงการ Mixed-use ขนาดใหญ่ ติดสวนจตุจักร ซึ่งเป็นที่ดินของราชพัสดุ ในการดูแลของกรมธนารักษ์ สำหรับตัวโครงการจะประกอบด้วย สำนักงาน, ที่พักอาศัย, ศูนย์การค้า, บขส. เป็นต้น โดยอายุสัมปทานจะอยู่ที่ 30 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง (ครั้งละ 10 ปี)

การจับมือครั้งนี้ กรมธนารักษ์ จะได้ผลตอบแทน ดังนี้ ค่าตอบแทน 550 ลบ. ค่าตอบแทน (ระหว่างใช้ที่ดินก่อสร้าง) 509,300 บ. ค่าเช่าเริ่มต้น 5.35 ลบ./ปี (ปรับขึ้น 15% ทุก 5 ปี)

ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่เนื่องจากเหตุการณ์ COVID-19 ทำให้การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทำให้ต้องเลื่อนการเซ็นสัญญา ออกตามไปด้วย ( ข้อมูลจาก : ประชาชาติ )

Bangkok Terminal, Mochit Complex, BTS จตุจักรที่มาโครงการ

บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิในการดำเนินงานในโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ดินราชพัสดุบริเวณสถานขนส่งหมอชิตจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โครงการนี้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย
ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางการขนส่งคมนาคม (Transportation Hub) โดยมีสถานีกลางขนส่งมวลชนเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ รวมทั้งมีการพัฒนาคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ในพื้นที่โครงการนี้ด้วย
previous arrow
next arrow
Slider

Mega Project ประเภท Mixed-use ว่าที่ บขส. ใหม่

โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ดินราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต มีพื้นที่ประมาณ 63-0-94 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย

อาคารสำนักงาน, อาคารที่พักอาศัย, โรงแรม, ศูนย์การค้า, อาคารจอดรถ, ศูนย์ประชุม และสถานีรับส่งผุ้โดยสาร โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด

ระยะเวลาก่อสร้าง: 60 เดือน (5 ปี) คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2564

เป็นสถานีจอดรับ-ส่งผู้โดยสารรูปแบบใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการกำหนดเวลาเข้า-ออกสถานีขนส่งของรถโดยสารตามตารางเวลา ให้บริการแบบการใช้ชานชาลาร่วมกัน ลักษณะเดียวกับสนามบิน มีระบบการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้โดยสารโดยการแสดงข้อมูลรถโดยสารและชานชาลาด้วยระบบสารสนเทศ มีระบบการตรวจสอบตั๋วและตรวจความปลอดภัยที่ชานชาลาก่อนโดยสาร มีระบบตู้ขายตั๋วอัตโนมัติและออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน

รูปแบบการจราจร เข้า-ออกโครงการ

Bangkok Terminal, Mochit Complex, BTS จตุจักร

ทางเชื่อมยกระดับด้านถนนพหลโยธิน ฝั่งมุ่งหน้าห้าแยกลาดพร้าว

เป็นทางยกระดับบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก สำหรับรถที่ออกจากโครงการมุ่งหน้าไปยังห้าแยกลาดพร้าว เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่ต้องการมุ่งไปทางทิศเหนือ สามารถบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรของจุดกลับรถบริเวณแยกกำแพงเพชร และช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรที่จะออกจากโครงการด้านถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบด้านจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าว โครงการมีแนวคิดที่จะขยายทางยกระดับไปลงบนถนนวิภาวดีรังสิตก่อนถึงด่านโทลล์เวย์ลาดพร้าว

Bangkok Terminal, Mochit Complex, BTS จตุจักร

ทางเชื่อมยกระดับด้านถนนพหลโยธิน ฝั่งมุ่งหน้าสะพานควาย

เป็นทางยกระดับที่บูรณาการกับโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงบริเวณถนนพหลโยธินและถนนกำแพงเพชร ผู้ที่เดินทางมาจากสะพานควายสามารถเลี้ยวซ้ายไปขึ้นทางยกระดับจากถนนกำแพงเพชร 2 เข้าสู่โครงการ เป็นการบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรของจุดกลับรถบริเวณห้าแยกลาดพร้าว นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายกับพื้นที่ด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถรองรับผู้เดินทางที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายมาสู่โครงการได้อย่างสะดวก

Bangkok Terminal, Mochit Complex, BTS จตุจักร

ทางเชื่อมยกระดับด้านถนนวิภาวดีรังสิตและดอนเมืองโทลเวย์

เป็นทางยกระดับเพื่อเชื่อมพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารในอาคารกับถนนวิภาวดีรังสิตกับดอนเมืองโทลล์เวย์ สามารถรองรับรถโดยสารและรถยนต์ที่ใช้ดอนเมืองโทลล์เวย์ในทิศมุ่งเหนือออกจากโครงการและทิศมุ่งใต้เข้าสู่โครงการ มีทางขึ้น-ลงเชื่อมกับถนนวิภาวดีรังสิตสำหรับรถที่ไม่ต้องการใช้ทางด่วน ช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรที่เกิดจากรถโดยสารขนาดใหญ่โดยให้แยกใช้ทางยกระดับเข้า-ออกพื้นที่สถานีขนส่งโดยตรง นอกจากนี้ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้า-ออกโครงการสำหรับผู้ที่เดินทางมายังโครงการนอกเหนือจากทางเข้า-ออกบนถนนพหลโยธิน

ที่มา : Bangkok-Terminal