Purple Line

คอนโดสายสีม่วงช่วงไหนน่าซื้อ?

คอนโดสายสีม่วงช่วงไหนน่าซื้อ? หลังจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดใช้งานมากว่า 1 ปี แล้ว ก็พบว่ามีโครงการคอนโดที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นและมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยความสะดวกในการเดินทางและราคาคอนโดที่ยังไม่สูงมากนัก และเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อจากจ.นนทบุรีสู่กรุงเทพฯได้โดยตรง รวมถึงสามารถเชื่อมต่อสู่โครงการในอนาคตอย่างสถานีกลางบางซื่อที่จะเป็น ศูนย์กลางการเดินทางแห่งใหม่ ว่าที่สถานีรถไฟไทยที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่พร้อมเปิดใช้งานในปี 2563 นี้  บทความนี้ทาง Realist จะพามาสำรวจคอนโดแบบ High Rise ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงตั้งแต่ช่วงแยกเตาปูนถึงสะพานพระนั่งเกล้า ว่ามีโครงการไหนเพิ่งเปิดใหม่กันบ้าง และราคาเฉลี่ยของคอนโดแต่ละโซน...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here