CONTENT

LIVE WORK PLAY ที่รางน้ำ

LIVE WORK PLAY ที่รางน้ำ ทุกวันนี้ความเจริญกระจุกตัวอยู่ในเมือง แม้จะอยู่ไกลสุดขอบชานเมืองแค่ไหนเชื่อว่าหลายๆ คนก็ยังต้องเดินทางเข้าเมืองมาเพื่อทำงานหรือพบปะผู้คน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นหนึ่งท่ารถตู้ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพ จะไปไหนก็ต้องมาขึ้นรถที่นี่ แม้จะมีการจัดระเบียบจุดรถตู้ออกต่างจังหวัดให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว แต่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังคงเป็นแหล่งรถตู้โดยสารภายในกรุงเทพอยู่เช่นเดิม แน่นอนว่าธรรมชาติของการเป็น Transportation Hub ย่อมทำให้ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีความพลุกพล่าน ไม่น่าอยู่อาศัยเท่าที่ควร แต่หากกระเถิบเข้ามาในซอยไม่ใกล้ไม่ไกลอย่าง “ซอยรางน้ำ” อาจได้พบกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไป เมื่อพูดถึงซอยรางน้ำหลายคนมักนึกถึง...Read More