Realist Post

สวนลอยฟ้าแห่งแรก “พระปกเกล้าสกายปาร์ค”

 สวนลอยฟ้าแห่งแรกของไทย “พระปกเกล้าฯ สกายปาร์ค” หลายคนยังคงสงสัยว่าสะพานเก่าๆ กึ่งกลางสะพานพระปกเกล้าฯ ที่คนสมัยก่อนเรียกกันติดหูว่า “สะพานด้วน” คืออะไร? ทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้? และทำไมถึงทิ้งร้างมานาน? อาจจะมีคนเคยได้ยินมาบ้างว่าเป็นโครงสร้างด้วนๆนี้ เป็นโครงสร้างเดิมของโครงการรถไฟฟ้า “ลาวาลิน” แต่..”ลาวาลิน”คืออะไร? วันนี้เราเลยขอนำเสนอบทความเล่าย้อนความเป็นมาของ “สะพานด้วน” สู่ “พระปกเกล้าฯ สกายปาร์ค” สวนลอยฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย ที่เพิ่งได้มีการอนุมัติก่อสร้างแล้ว...Read More

รถไฟฟ้าสายสีแดง

รถไฟฟ้าสายสีแดง UPDATE 2561 รถไฟฟ้าสายสีแดงเป็นอีกสายหนึ่งที่กำลังจะมีกำหนดเสร็จในปี 2563 นั่นคือสายสีแดงเข้ม บางซื่อ-รังสิต ซึ่งจริงๆ แล้วสายนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากทั้งหมดของเส้นสีแดง ซึ่งมีทั้งสายสีแดงเข้ม และสีแดงอ่อน โดยเราจะกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละสายในบทความนี้กัน ซึ่งหากกล่าวโดยสรุปนั้น โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเริ่มต้นเพื่อแก้ปัญหาการเดินรถที่จะเดินทางออกจากสถานีหัวลำโพง ปัญหาคือ ความล่าช้าและการไปถึงปลายทางไม่ตรงเวลา เมื่อขบวนรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพง จุดตัดแรกที่รถไฟจะมาเจอคือ จุดตัดยมราช ซึ่งนอกจากรถไฟแล้วก็ยังมีการจราจรบนท้องถนนที่หนาแน่นด้วย...Read More