Roadmap 2021 พื้นที่ทรัพย์สิน จุฬาฯ โครงการไหนเปิดแล้วบ้าง ? สามย่าน Smart City พื้นที่จุฬาฯ-สามย่าน และพื้นที่โดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้นอยู่ในโครงการ SAMYAN SMART CITY ภายใต้การดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้ย่านนี้เป็นย่านเมืองที่น่าอยู่ โดยการพัฒนาให้พื้นที่นี้เป็นย่านแห่งนวัตกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจให้กับคนทุกเพศทุกวัย ....Read More