All Inspire

The Vision ทาวน์โฮมที่คุ้มค่าที่สุดในย่านนวมินทร์ตอนต้น

ถนนนวมินทร์ เป็นถนนที่มีจุดเริ่มต้นจากสี่แยกบางกะปิ มุ่งขึ้นไปตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ และสิ้นสุดที่ถนนรามอินทรา ล้อมรอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย ทั้งเรื่องของอาหารการกิน หรือแม้กระทั่งของตกแต่งบ้าน เดินทางเข้าเมืองก็ไม่ไกล ด้วยทางด่วนรามอินทรา – อาจณรงค์ รวมถึงในอนาคตจะมีโครงการรถไฟฟ้าหลายสายที่ตัดผ่าน โดยเฉพาะสายสีน้ำตาล ที่ตัดผ่านช่วงถนนนวมินทร์ตอนต้น (สี่แยกบางกะปิ – ถนนประเสริฐมนูกิจ) ทำให้พื้นที่บริเวณนี้ มีโอกาสพัฒนาและเจริญเติบโตสูง และด้วยศักยภาพของพื้นที่ ในเรื่องของการเดินทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกนี้เอง...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here