AP

สุขสวัสดิ์ ทำเลน่าอยู่ของ”คนฉลาดเลือก”

สุขสวัสดิ์ ทำเลน่าอยู่ของ “คนฉลาดเลือก” ปัจจุบันภาพของทำเลสุขสวัสดิ์ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง จากหลาย ๆ ปัจจัยที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย โดยเฉพาะการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนสายสำคัญหลายสาย มีทางพิเศษ และในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการ ทำให้การเดินทางเข้าเมืองง่ายและสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนความเจริญต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ ส่งผลให้ทำเลสุขสวัสดิ์กลายเป็นทำเลที่น่าลงหลักปักฐาน ยกระดับสู่การเป็นทำเลที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านหลังแรก หรือบ้านหลังใหม่สำหรับขยายครอบครัว สุขสวัสดิ์ ในทีนี้มาจากชื่อถนนสุขสวัสดิ์นั่นเอง เป็นถนนสายหลักของคนในพื้นที่สำหรับใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก วางตัวตามแนวเหนือใต้ ยาว...Read More

เปิดแนวคิด ‘CLUBHOUSE’ ที่สวยและน่าใช้งานต้องออกแบบยังไง ?

เวลาที่เราซื้อบ้านในโครงการจัดสรรไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม นอกจากเราจะจ่ายเงินซื้อตัวบ้านเพื่อใช้ในการพักอาศัยแล้ว ยังหมายถึงการที่เราเลือกสภาพแวดล้อม สังคมภายในโครงการ รวมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนั้นด้วย จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ AP ใส่ใจในทุกรายละเอียดของโครงการ โดยเฉพาะ “คลับเฮ้าส์” ที่ AP เชื่อว่าจะเป็นพื้นที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกบ้าน จนนำมาสู่กระบวนการออกแบบเพื่อให้ได้คลับเฮ้าส์ที่สวย และยังตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง “คลับเฮ้าส์” สำคัญยังไง ? คลับเฮ้าส์ในมุมของผู้อยู่อาศัยในโครงการมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here