AP

โครงการทาวน์โฮมใหม่ ย่านราชพฤกษ์ Pleno ราชพฤกษ์ – รัตนาธิเบศร์

โครงการทาวน์โฮมใหม่ ทำเลราชพฤกษ์ Pleno ราชพฤกษ์ – รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี เป็นจังหวัดข้างเคียงกรุงเทพฯ ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด นับวันจะยิ่งเจริญยิ่งขึ้น รองรับการเติบโตของกรุงเทพฯ ที่มีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมพื้นที่อยู่อาศัยของทั้งคน นนทบุรีดั้งเดิม และกลุ่มคนกรุงเทพฯ ที่เขยิบที่พักอาศัยออกมาบริเวณชานเมือง ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรตั้งอยู่หลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด รวมถึงทาวน์โฮม...Read More