Origin

อัปเดตความน่าอยู่ของซอยลาซาล 2019

“ซอยลาซาล” เป็นอีกหนึ่งซอยที่เจริญขึ้น สืบเนื่องมาจากการขยายตัวของเส้นรถไฟฟ้าบีทีเอส จากที่เดิมทีสิ้นสุดที่อ่อนนุช จนมีรฟฟ.ส่วนต่อขยายมาแถบบางนา – แบริ่ง ซึ่งการเชื่อมต่อนี้ ทำให้กรุงเทพ กับสมุทรปราการใกล้กันมากขึ้น ในปัจจุบันทำเลบางนาก็เป็นแหล่งงานและมีที่อยู่อาศัยจำนวนมาก เพราะมีการขยายตัวของย่านธุรกิจในโซนนี้จะเรียกว่าเป็น EBD (Extend Business District) ดังนั้นแล้วบางนาจึงเหมือนเป็นอีกหนึ่งหัวเมืองใหญ่ๆ ที่ศักยภาพในการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับพื้นที่อยู่อาศัยนี้เองก็นำมาสู่พื้นที่ โซนลาซาลหรือสุขุมวิท...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here