นครรังสิตเจริญแล้วนะจ๊ะ รังสิต เป็นเทศบาลในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยรังสิตเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในทางตอนเหนือ ในปัจจุบัน รังสิตนอกจากจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางต่อไปยังบางจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกแล้ว ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นหนึ่งในเมืองบริวาร (Satellite...Read More