นครรังสิตเจริญแล้วนะจ๊ะ รังสิต เป็นเทศบาลในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยรังสิตเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในทางตอนเหนือ ในปัจจุบัน รังสิตนอกจากจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางต่อไปยังบางจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกแล้ว ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นหนึ่งในเมืองบริวาร (Satellite City) ที่สำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีคนเดินทางเข้าออกเขตเมืองตลอดเวลาอีกด้วย เทศบาลนครรังสิตมีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 76,973 คน แยกเป็นประชากรชายจำนวน 36,263 คน ประชากรหญิงจำนวน...Read More