Purple Line

The Politan Rive คอนโดฯ อะไรแค่ซื้อไว้ใช้ส่วนกลางก็คุ้มแล้ว

The Politan Rive คอนโดฯ อะไรแค่ซื้อไว้ใช้ส่วนกลางก็คุ้มแล้ว “คอนโดฯอะไร ซื้อไว้ใช้ส่วนกลางก็คุ้มแล้ว” !!? เรื่องพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดฯ เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อคอนโดฯ Developer หลายเจ้าต่างแข่งกันทำพื้นที่ส่วนกลางออกมาให้ดูดีน่าใช้งานและดึงดูดมากขึ้น ผู้คนในปัจจุบันนั้นเริ่มมีความต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น การที่คอนโดฯ มีส่วนกลางที่น่าใช้ ก็ทำให้ลูกบ้านไม่ต้องเสียเวลาออกไปใช้บริการข้างนอกโครงการอีก ซึ่งในบทความนี้ทางเราจะขอพาทุกท่านไปดูโครงการ The Politan Rive...Read More

จับตาดูอีก 5 ปี เตาปูน – บางโพ จะเปลี่ยนไปขนาดไหน?

จับตาดูอีก 5 ปี เตาปูน – บางโพ จะเปลี่ยนขนาดไหน? ถ้าพูดถึงย่านเตาปูน-บางโพ หลายๆ คนอาจจะรู้จักจากชื่อสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน ที่เป็นจุดเชื่อมต่อ MRT สายสีน้ำเงินและม่วง และเป็นที่ตั้งของบริษัทปูนชื่อดังเจ้าหนึ่ง ในขณะที่บางโพนั้นค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องงานไม้ นอกจากนี้เตาปูน-บางโพยังเป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่รายล้อมด้วยระบบโครงข่ายรถไฟฟ้า และโครงการขนาดใหญ่มากมาย ทั้งสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางคมนาคมทางรางที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสัปปายะสภาสถาน...Read More

เจาะทำเลย่านรัตนาธิเบศร์ (ฝั่งตะวันตก)

เจาะทำเลย่านรัตนาธิเบศร์ (ฝั่งตะวันตก) รัตนาธิเบศร์เป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อไปสู่พื้นที่อื่นๆ ได้หลากหลาย ทั้งใช้วิ่งเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพฯ หรือ ออกนอกเมืองไปยังฝั่งตะวันตก โดยพื้นที่รัตนาธิเบศร์ฝั่งตะวันตกนี้เองที่กำลังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับย่านอื่นๆ ในเมืองหลวง แต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่คับคั่งไปด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และถูกใช้เป็น Hub หลักของการเดินทางเข้า-ออกสู่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของย่านรัตนาธิเบศร์ หากดูจากผังที่ทาง Realist ลองกำหนดขอบเขตโดยประมาณแล้ว พื้นที่จะเริ่มจากบริเวณสะพานพระนั่งเกล้า...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here