Light Rail

ส่องคอนโดรอบสถานีแบริ่ง 2561

ส่องคอนโดรอบสถานีแบริ่ง 2561 รอบสถานีแบริ่ง นับเป็นอีกหนึ่งทำเลที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้มองหาคอนโดนอกเมืองของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก เพราะเป็นทำเลที่มีความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกเมืองทั้งจากถนนสายหลัก ทางด่วนและรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเหนือ-ใต้ของกรุงเทพฯ และยังใช้เดินทางเข้าใจกลางเมืองอย่างสยามสแควร์ได้โดยตรง รวมถึงยังเป็นสถานีรอยต่อของกรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ ที่สามารถเดินทางไป-กลับระหว่างจังหวัดได้อีกด้วย ซึ่งผลจากการพัฒนารถไฟฟ้าใหม่ทั้ง 3 สายทำให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาฯ หลายรูปแบบในบริเวณนี้ ทั้งโครงการ Mixed-use และพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงคอนโดมิเนียมอยู่หลายแห่งด้วยกัน  ทาง...Read More

The palm กะทู้ป่าตอง

THE PALM กะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตของเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เป็นอันดับต้นๆของประเทศ สิ่งหนึ่งที่ทำให้จ.ภูเก็ต ดึงดูดผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ให้มาเยือน มาลงทุน หรือแม้แต่ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่อย่างถาวรคือธรรมชาติที่งดงามของหมู่เกาะ และวัฒนธรรมเก่าแก่ของจังหวัด ทั้งสถาปัตยกรรม อาหารและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา แต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน เมื่อเมืองมีการเติบโต และผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามา อุปสงค์ในด้านที่อยู่อาศัยจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดโครงการต่างๆขึ้นมารองรับความต้องการซึ่งมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here