INFRASTRUCTURE

เปิดแผนโครงการใหม่ “รถไฟฟ้ารางเบา” นำร่องราชประสงค์-จุฬาฯ

เปิดแผนโครงการใหม่ “รถไฟฟ้ารางเบา” นำร่องราชประสงค์-จุฬาฯ   เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61 ได้มีข่าวเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเกิดขึ้นนั่นคือ “โครงการรถไฟฟ้ารางเบา” ระบบขนส่งมวลชลที่กทม. จะนำเข้ามาใช้ในเมือง นับเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรจับตามอง เพราะจะมีผลกระทบโดยตรงกับชาวกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องอาศัยและพึ่งพาขนส่งมวลชนเป็นหลักในการสัญจรและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดย “โครงการรถไฟฟ้ารางเบา” ดังกล่าวนี้คือ โครงการในรูปแบบขนส่งมวลชนสายรอง ที่มีวัตถุประสงค์คือเพิ่มการเชื่อมต่อกับขนส่งมวลชนสายหลัก (BTS,...Read More

ศักยภาพที่ดินโยธะกา 4,000 ไร่

ศักยภาพที่ดินโยธะกา 4,000 ไร่ ในช่วงปลายปี 2561 นี้ มีข่าวการพัฒนาโครงการโดยภาครัฐและได้เกิดปัญหาข้อพิพาทขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือปัญหาการเวนคืนที่ดิน พื้นที่ 4,000 ไร่ บริเวณ ต.โยธะกา โดยมีประเด็นที่น่าสนใจและอาจมีผลกระทบต่อทั้งระดับจุลภาคไปจนถึงมหภาคได้ หากใครยังไม่ทราบถึงเรื่องราวดังกล่าว วันนี้ทาง Realist ได้นำประเด็นนี้มาบอกกล่าวเพื่อให้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบันกันครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นและพื้นที่นี้มีความน่าสนใจอย่างไร ทำไมถึงเป็นประเด็นข้อพิพาทได้ เริ่มตั้งแต่กลุ่มชาวบ้านผู้ดำเนินวิถีชีวิตกันมาอย่างต่อเนื่อง มาวันหนึ่งในปี...Read More