INFRASTRUCTURE

ข้อดีคอนโดริมน้ำ เจริญกรุง-เจริญนคร

คอนโดริมน้ำ “เจริญนคร-เจริญกรุง” ให้ Lifestyle ที่มาก กว่าการอยู่อาศัย พื้นที่ริมน้ำแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องบรรยากาศ กายภาพความเป็นเมือง และการสัญจร ซึ่งคอนโดริมน้ำสามารถแบ่งออกมาได้เป็นหลากหลายระดับ โดยทำเลที่กำลังเป็นที่สนใจและเรียกได้ว่า Prime สุดๆ ในเวลานี้คือ คอนโดริมน้ำเจริญกรุง-เจริญนคร ซึ่งเป็นทำเลที่ทางเรามองว่ามีทั้งศักยภาพและข้อดีต่างๆ หลายเรื่องด้วยกัน ในบทความนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อดีกันให้ครบทุกด้านว่า คอนโดริมน้ำเจริญกรุง-เจริญนครมีความพิเศษอย่างไรและเหมาะกับ Lifestyle...Read More

เจาะทำเลย่านรัตนาธิเบศร์ (ฝั่งตะวันตก)

เจาะทำเลย่านรัตนาธิเบศร์ (ฝั่งตะวันตก) รัตนาธิเบศร์เป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อไปสู่พื้นที่อื่นๆ ได้หลากหลาย ทั้งใช้วิ่งเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพฯ หรือ ออกนอกเมืองไปยังฝั่งตะวันตก โดยพื้นที่รัตนาธิเบศร์ฝั่งตะวันตกนี้เองที่กำลังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับย่านอื่นๆ ในเมืองหลวง แต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่คับคั่งไปด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และถูกใช้เป็น Hub หลักของการเดินทางเข้า-ออกสู่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของย่านรัตนาธิเบศร์ หากดูจากผังที่ทาง Realist ลองกำหนดขอบเขตโดยประมาณแล้ว พื้นที่จะเริ่มจากบริเวณสะพานพระนั่งเกล้า...Read More