Park

สวนลอยฟ้าแห่งแรก “พระปกเกล้าสกายปาร์ค”

 สวนลอยฟ้าแห่งแรกของไทย “พระปกเกล้าฯ สกายปาร์ค” หลายคนยังคงสงสัยว่าสะพานเก่าๆ กึ่งกลางสะพานพระปกเกล้าฯ ที่คนสมัยก่อนเรียกกันติดหูว่า “สะพานด้วน” คืออะไร? ทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้? และทำไมถึงทิ้งร้างมานาน? อาจจะมีคนเคยได้ยินมาบ้างว่าเป็นโครงสร้างด้วนๆนี้ เป็นโครงสร้างเดิมของโครงการรถไฟฟ้า “ลาวาลิน” แต่..”ลาวาลิน”คืออะไร? วันนี้เราเลยขอนำเสนอบทความเล่าย้อนความเป็นมาของ “สะพานด้วน” สู่ “พระปกเกล้าฯ สกายปาร์ค” สวนลอยฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย ที่กำลังจะเปิดให้พวกเราใช้ภายในเดือนมิถุนายน 2563...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here