Road

BTS สะพานตากสิน จะไม่มีปัญหาคอขวดอีกต่อไป !!!

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หนึ่งในรถไฟฟ้าสายหลักของคนกรุงอย่าง BTS ได้มีการขยายเส้นทางมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทาง BTS เองก็ได้ซื้อรถไฟฟ้าขบวนใหม่มาหลายขบวน เพื่อให้มีความถี่การเดินรถที่เหมาะสม สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ แต่ปัญหาหนึ่งของ BTS สายสีลมที่ไม่ว่าจะเพิ่มขบวนรถเท่าไหร่ ก็ยังไม่สามารถเพิ่มความถี่การเดินรถให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสายสุขุมวิทได้นั่นคือ ปัญหาคอขวด บริเวณสถานีสะพานตากสิน ซึ่งเป็นลักษณะทางเดี่ยว ทำให้ในปัจจุบันรถไฟฟ้าสามารถวิ่งผ่านได้ทีละขบวน หรือไม่สามารถวิ่งสวนกันได้นั่นเอง ซึ่งปัญหานี้ได้มีการวางแผนกันระหว่างภาครัฐและทางบีทีเอสมาตั้งแต่ปี 60 และเกือบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมติเห็นชอบแล้ว...Read More

UPDATE!! แผนขนส่งมวลชน เมืองอุดรฯ

UPDATE!! แผนขนส่งมวลชน เมืองอุดรฯ เทรนด์การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดกำลังมาแรง โดยภาครัฐมีการผลักดันโครงการอยู่ตลอด เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภาคอื่นๆ โดยเจาะจงจังหวัดที่มีศักยภาพและมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นเมืองรองจากกรุงเทพฯ ปัจจบุันการพัฒนาต่างๆ มีความคล่องตัว และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยตัวอย่างของเมืองที่มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามเมืองใหญ่ที่โดดเด่นได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ภูเก็ต จ.ขอนแก่น เป็นต้น โดยจะเป็นการวางผังแม่บทการพัฒนาเพื่อวางแผนเตรียมการในลำดับถัดไป จ.อุดรธานีเองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการเติบโตของเมือง และเศรษฐกิจที่สูงมากๆ จนทำให้ต้องมีการวางแผนระบบขนส่งภายในเมืองในระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ...Read More

จับตาดูอีก 5 ปี เตาปูน – บางโพ จะเปลี่ยนไปขนาดไหน?

จับตาดูอีก 5 ปี เตาปูน – บางโพ จะเปลี่ยนขนาดไหน? ถ้าพูดถึงย่านเตาปูน-บางโพ หลายๆ คนอาจจะรู้จักจากชื่อสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน ที่เป็นจุดเชื่อมต่อ MRT สายสีน้ำเงินและม่วง และเป็นที่ตั้งของบริษัทปูนชื่อดังเจ้าหนึ่ง ในขณะที่บางโพนั้นค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องงานไม้ นอกจากนี้เตาปูน-บางโพยังเป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่รายล้อมด้วยระบบโครงข่ายรถไฟฟ้า และโครงการขนาดใหญ่มากมาย ทั้งสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางคมนาคมทางรางที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสัปปายะสภาสถาน...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here