New Road

จับตาดูอีก 5 ปี เตาปูน – บางโพ จะเปลี่ยนไปขนาดไหน?

จับตาดูอีก 5 ปี เตาปูน – บางโพ จะเปลี่ยนขนาดไหน? ถ้าพูดถึงย่านเตาปูน-บางโพ หลายๆ คนอาจจะรู้จักจากชื่อสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน ที่เป็นจุดเชื่อมต่อ MRT สายสีน้ำเงินและม่วง และเป็นที่ตั้งของบริษัทปูนชื่อดังเจ้าหนึ่ง ในขณะที่บางโพนั้นค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องงานไม้ นอกจากนี้เตาปูน-บางโพยังเป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่รายล้อมด้วยระบบโครงข่ายรถไฟฟ้า และโครงการขนาดใหญ่มากมาย ทั้งสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางคมนาคมทางรางที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสัปปายะสภาสถาน...Read More

ศักยภาพที่ดินโยธะกา 4,000 ไร่

ศักยภาพที่ดินโยธะกา 4,000 ไร่ ในช่วงปลายปี 2561 นี้ มีข่าวการพัฒนาโครงการโดยภาครัฐและได้เกิดปัญหาข้อพิพาทขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือปัญหาการเวนคืนที่ดิน พื้นที่ 4,000 ไร่ บริเวณ ต.โยธะกา โดยมีประเด็นที่น่าสนใจและอาจมีผลกระทบต่อทั้งระดับจุลภาคไปจนถึงมหภาคได้ หากใครยังไม่ทราบถึงเรื่องราวดังกล่าว วันนี้ทาง Realist ได้นำประเด็นนี้มาบอกกล่าวเพื่อให้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบันกันครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นและพื้นที่นี้มีความน่าสนใจอย่างไร ทำไมถึงเป็นประเด็นข้อพิพาทได้ เริ่มตั้งแต่กลุ่มชาวบ้านผู้ดำเนินวิถีชีวิตกันมาอย่างต่อเนื่อง มาวันหนึ่งในปี...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here