House

เปิดโผ ที่ดินใหญ่เตรียมพัฒนา กว่า 2.7 พันไร่ รอบสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินขนาดใหญ่ที่มีจำนวนผู้โดยสารหนาแน่นติดอันดับต้น ๆ ของโลก อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาสนามบินและรถไฟฟ้าหลายเฟส ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของสนามบินให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต แน่นอนว่าการเติบโตของสนามบินนี้เอง ทำให้พื้นที่โดยรอบสนามบินได้รับผลดีไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure รวมไปถึงการลงทุนของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินและการให้บริการนักท่องเที่ยว จากการสำรวจ พบว่าในโซนรอบสนามบินมีที่ดินของภาครัฐและเอกชนที่มีโครงการจะพัฒนารวมกว่า 2,700 ไร่ รวมเงินทุนหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งมีตั้งแต่โครงการที่ขยายจากโครงการเดิมอย่าง เมกาซิตี้...Read More

เปิดทำเลอยู่อาศัยใหม่ภูเก็ตกับทำเล “ป่าคลอก”

ถึงแม้ว่า จ.ภูเก็ต จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ในภาคใต้ แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดมหาศาล จนกลายเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อคนเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ รวมถึงยังส่งผลให้ภายในจังหวัดมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรปัจจุบัน เช่น ทางลอด สะพานกลับรถ ขยายถนนเดิมให้กว้างขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยทั้งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here