House

เปิดทำเลอยู่อาศัยใหม่ภูเก็ตกับทำเล “ป่าคลอก”

ถึงแม้ว่า จ.ภูเก็ต จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ในภาคใต้ แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดมหาศาล จนกลายเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อคนเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ รวมถึงยังส่งผลให้ภายในจังหวัดมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรปัจจุบัน เช่น ทางลอด สะพานกลับรถ ขยายถนนเดิมให้กว้างขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยทั้งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง...Read More

เมื่อเหล่า DEV ชั้นนำ พุ่งตรงไป “กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่” ที่นี่มีอะไรดี?

“ถ.ศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า” หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่” เป็นถนนที่เพิ่งเปิดให้บริการตลอดทั้งเส้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ด้วยหลายๆ ปัจจัย ทำให้เหล่า Developer รายใหญ่หลายรายของเมืองไทยได้เล็งเห็นศักยภาพของโซนนี้ และมาจับจองที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ เกือบ 3,000 ไร่ ทำให้ปัจจุบันทำเลนี้กลายเป็นอีกหนึ่งโซนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมถึงในอนาคตก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เข้ามาปักหลักกันบริเวณนี้ ยิ่งทวีความคึกคักและช่วยส่งเสริมศักยภาพทำเล...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here