House

ส่องบ้านเดี่ยวชัยพฤกษ์ – ราชพฤกษ์

ส่องบ้านเดี่ยวชัยพฤกษ์ – ราชพฤกษ์ บริเวณถนนชัยพฤกษ์-ราชพฤกษ์ ถือเป็นทำเลฮอตฮิตใหม่ของโครงการบ้านแนวราบ ทั้งโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแถวหลากหลายโครงการ เพราะเป็นพื้นที่ที่ไม่ห่างจากเส้นถนนหลัก ใกล้รถไฟฟ้า และราคาที่ดินก็ยังไม่สูงมาก บ้านจัดสรรมักถูกเลือกอยู่ในทำเลที่เชื่อมต่อของถนนใหญ่ได้ โดยโครงการส่วนใหญ่แถวนี้ใกล้กับ ถ.กาญจนาภิเษก ถ.รัตนาธิเบศร์ รวมถึงถ.ราชพฤกษ์ ที่ล้วนแต่เป็นถนนเส้นใหญ่ เชื่อมต่อมาจากกทม. ในด้านของการพัฒนาในพื้นที่ มีการพัฒนาโครงการที่กำลังมีการก่อสร้างถนนโดยรอบ มีการตัดถนนเส้นใหม่เชื่อมต่อระหว่างราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ เชื่อมต่อได้สะดวกมากขึ้น...Read More