Industrial

ศักยภาพที่ดินโยธะกา 4,000 ไร่

ศักยภาพที่ดินโยธะกา 4,000 ไร่ ในช่วงปลายปี 2561 นี้ มีข่าวการพัฒนาโครงการโดยภาครัฐและได้เกิดปัญหาข้อพิพาทขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือปัญหาการเวนคืนที่ดิน พื้นที่ 4,000 ไร่ บริเวณ ต.โยธะกา โดยมีประเด็นที่น่าสนใจและอาจมีผลกระทบต่อทั้งระดับจุลภาคไปจนถึงมหภาคได้ หากใครยังไม่ทราบถึงเรื่องราวดังกล่าว วันนี้ทาง Realist ได้นำประเด็นนี้มาบอกกล่าวเพื่อให้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบันกันครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นและพื้นที่นี้มีความน่าสนใจอย่างไร ทำไมถึงเป็นประเด็นข้อพิพาทได้ เริ่มตั้งแต่กลุ่มชาวบ้านผู้ดำเนินวิถีชีวิตกันมาอย่างต่อเนื่อง มาวันหนึ่งในปี...Read More

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีกำหนดเสร็จสมบูรณ์ ทุกภาคส่วนย่อมได้รับผลกระทบ เนื่องจากการขยายตัวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค อีกทั้งผลกระทบของความร่วมมืออื่น ๆ เช่น กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง (GMS) ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาพื้นที่เขตการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นประตูรองรับการเชื่อมโยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการกำหนดพื้นที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ คือระยะแรก ประกอบด้วย ตาก สระแก้ว สงขลา...Read More

ศรีราชา Little Osaka

ศรีราชา Little Osaka “ศรีราชา”ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่มีภูเขาล้อมรอบและเป็นที่ลาดเนิน อยู่ในจังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่มาก   นอกจากความเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว ศรีราชายังเป็นเมืองแห่งนิคมอุตสาหกรรมของฝั่งตะวันออกอีกด้วย เนื่องจากมีเส้นทางการขนส่งที่เชื่อมสู่ตัวเมืองหลวงและท่าเรือ ทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ได้อย่างดีทีเดียว   นิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น ทำให้พนักงานระดับผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น จึงทำให้ศรีราชาเป็น’Japanese Town’ที่มีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ถึง 8,000 คน มากเป็นอันดับ...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here