Semi Detached House

เปิดทำเลอยู่อาศัยใหม่ภูเก็ตกับทำเล “ป่าคลอก”

ถึงแม้ว่า จ.ภูเก็ต จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ในภาคใต้ แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดมหาศาล จนกลายเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อคนเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ รวมถึงยังส่งผลให้ภายในจังหวัดมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรปัจจุบัน เช่น ทางลอด สะพานกลับรถ ขยายถนนเดิมให้กว้างขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยทั้งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง...Read More

Grande Pleno ราชพฤกษ์

ปัจจุบันแนวโน้มในการซื้อบ้านแนวราบไม่ใช่การซื้อในทำเลใกล้เมือง หรือในเมืองอีกต่อไป เนื่องจากราคาที่สูงขึ้นจนจับต้องได้ยาก อีกทั้งที่ดินในเมืองก็ยังหายากเกินกว่าจะทำโครงการได้ ดังนั้นบริเวณชานเมืองหรือย่านที่กำลังพัฒนาจึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ถ.ราชพฤกษ์ ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังย่านอื่นๆ ได้อย่างสะดวก ทั้งนอกเมือง หรือวิ่งเข้าสู่เส้นสาทรซึ่งใกล้กับแหล่ง CBD จึงเป็นย่านที่ถูกจับตามองอย่างมาก มีห้างสรรพสินค้าและ Community Mall กระจายตัวอยู่หลายแห่งด้วยกัน โดย ช่วงถ.รัตนาธิเบศร์ – ถ.ราชพฤกษ์ นับเป็นช่วงที่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงมากที่สุด...Read More
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here