C.P.Tower กับจุดเด่นออฟฟิศระดับภูมิภาค 

ทำความรู้จัก 8 จังหวัด ที่ C.P.Tower “เลือก”

ตามปรกติแล้ว Office Building มักจะกระจุกตัวอยู่ใน CBD ที่อยู่ในเมืองหลวง แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะมี Office Building อยู่ใน Business District ย่อยส่วนภูมิภาคด้วย เรียกว่า C.P.Tower เดินหน้าก่อนคนอื่น มอง forward ว่าต่อไป ตามหัวเมืองต่างๆ ก็จะมีความต้องการพื้นที่ออฟฟิศเช่ามากเช่นกัน เพราะบริษัทใหญ่ๆ เดี๋ยวนี้มีสาขาย่อยตจว.แทบทั้งนั้น  ในกรุงเทพฯ มี C.P Tower ทั้งหมด 4 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สีลม, ฟอร์จูนทาวน์, พญาไท และ นอร์ธปาร์ค  (อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง) ส่วนจังหวัดอื่นๆนั้น อย่าง ภาคเหนือ จะมี พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 จังหวัดด้วยกัน คือ อุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา ส่วนภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา (หาดใหญ่) และ สุราษฏร์ธานี

กรุงเทพ 4 อาคาร

ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี, ขอนแก่น และ นครราชสีมา

ภาคใต้ สุราษฏร์ธานี, นครศรีธรรมราช และ หาดใหญ่

เหตุผล 4 ข้อ ที่จังหวัดเหล่านี้ถูกเลือกคือ ?

1. มีรถไฟความเร็วสูงตัดผ่าน 

ที่ทั้งมีการจับมือกับประเทศจีน และญี่ปุ่น เพื่อเป็นไปในทางการสนับสนุนขนส่งสินค้า ค้าขายกับต่างประเทศ และอีกทั้งยังยกระดับชีวิตประชากรชาวไทย ให้เดินทางขึ้นเหนือลงใต้ สะดวกสบายมากขึ้น จาก 4 เส้นทาง ขณะนี้ กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการก่อสร้าง 2 เส้นทาง ได้แก่สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ทางประเทศจีน และญี่ปุ่นมีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนทั้งก่อสร้างและขยายระบบ
 เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 672 กม.นั้น โดยจะแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน ได้แก่ ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และส่วนช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ ไทยจับมือกับญี่ปุ่นตั้งเป้าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 ส่วนสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เริ่มก่อสร้างปีนี้ 2560 และระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี คาดเปิดให้บริการได้ในปี 2564
ปัจจุบัน รัฐบาลมีแผนการลงทุนพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง จำนวน 4 เส้นทาง โดยมีกรอบเส้นทางตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 1. สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะทาง 382 กิโลเมตร พิจารณาต่อถึง จ.เชียงใหม่ 2. สายกรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง 3. สายกรุงเทพฯ-โคราช พิจารณาต่อถึง จ.หนองคาย 4. สายกรุงเทพฯ-หัวหิน พิจารณาต่อถึง ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา

2.จำนวนประชากร และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูง

…ในแต่ละจังหวัดถือว่าเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากร และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของแต่ละภาค  อย่าง Top 3  ของภาคใต้ ได้แก่  นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่ และตามมาด้วยสุราษฎร์ธานี   ล้วนแต่เป็นจังหวัดที่มี C.P.Tower เปิดให้บริการอยู่   แต่อย่างจังหวัดพิษณุโลก แม้จำนวนประชากรไม่สูงมาก แต่มีรายได้ต่อครัวเรือนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของภาคเหนือ 
จะเห็นได้ว่า C.P.Tower  ได้มีการพิจารณาทั้งจากจำนวนประชากร รายได้ต่อครัวเรือน รวมถึง เลือกจังหวัดที่กำลังพัฒนาและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในอนาคต  พิษณุโลกจึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพ 

3.แผนพัฒนา Smart City ระยะ 5 ปี (2560-2564)

แผนพัฒนา Smart City เป็นแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด โดยการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยให้การบริหารจัดการเมืองมีประสิทธิภาพ และ เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัย และสามารถรองรับการขยายตัวการทางเศรษฐกิจ
ซึ่งประเทศไทยได้เร่งเดินหน้าพัฒนาจากหัวเมืองใหญ่ ๆ ก่อนยกตัวอย่างเช่น   ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี  ส่วนจังหวัดอื่น ๆ มีแนวโน้มที่จะได้รับการพัฒนาเร็ว ๆ นี้   เนื่องมาจากเหตุผลข้อ  1 และ 2 ที่มีจำนวนประชากรมาก, GPP, แนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสูง ประกอบกับกำลังจะมีรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้น อนาคตอันใกล้แน่นอนว่าจะต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนตามหัวเมืองเหล่านี้

4.อุปสงค์ vs อุปทาน

ตามที่ภาครัฐได้นโยบายกระจายความเจริญไปยังต่างจังหวัดหัวเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนในพื้นที่ และรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  การลงทุนของบริษัทต่างๆ  จึงมองหาสำนักงาน
สามารถตอบสนองและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ   ให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจได้อย่างมีระบบและมาตรฐาน  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นอีกด้วย 

ทำไมถึงต้อง C.P.Tower ?

 

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ภูมิภาค มีการออกแบบที่ทันสมัยตามแนวคิด 4Gs  คือ

1.Good Location    ทำเลที่ตั้ง โดดเด่น ทั้งในจังหวัดที่มีศักยภาพ และทำเลในย่านธุรกิจ  สามารถเดินทางได้สะดวก 2.Good Building รูปลักษณ์การก่อสร้างที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สูง 6 ชั้น  (ยกเว้น นอร์ธปาร์ค สูง 18 ชั้น) สถาปัตยกรรมเป็นกระจก สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้  ทำให้บรรยากาศในการทำงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ และยังทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทที่เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานมีความน่าเชื่อถือ ดูทันสมัย และส่งเสริมให้ธุรกิจมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  รวมถึงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
3.Good Facility – มีบริการด้านสาธารณูปโภคครบครัน  ระบบป้องกันอัคคีภัย  ลิฟท์โดยสาร ห้องน้ำชาย / หญิง  และห้องน้ำคนพิการ   ระบบรักษาความปลอดภัย กล้อง CCTV และพนักงานรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางตลอด  24 ชั่วโมง    และที่จอดรถ 4.Good Property Management – มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากว่า 35 ปี  ของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  มีการบริหารจัดการด้านพลังงานที่มีคุณภาพ  เห็นได้จากจากที่บริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ จากกระทรวงพลังงานและหน่วยงานอื่น ๆ  แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการบริหารจัดการพลังงานได้เป็นอย่างดี ช่วประหยัดต้นทุนในเรื่องของการใช้พลังงานได้อีกด้วย  

ศักยภาพของ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ แต่ละจังหวัด 

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก ภาคเหนื เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ของภูมิภาคอินโดจีน มีสถานีขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และประกอบกับแผนการลงทุนพัฒนารถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ ซึ่งเฟสแรกคือ กรุงเทพ-พิษณุโลก การเดินทางและการขนส่งจะสะดวกขึ้นในอนาคตอันใกล้ และยังสามารถเชื่อมโยงสู่เส้นทางทั้งในและต่างประเทศได้สะดวก จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ทำให้ถือเป็นศูนย์กลางระบบขนส่งแห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรหนาแน่น ทำให้เกิดความต้องการ (demand) ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก แต่ยังมีอุปทา (supply) ไม่เพียงพอตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ที่ตั้ง  ถนนพิชัยสงคราม   ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวนชั้น  6 ชั้น  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,900 ตารางเมตร พื้นที่เช่าประมาณ     6,715 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่เช่าต่อชั้นประมาณ  165 – 1,420  ตารางเมตร
ความสูงจากพื้นจรดฝ้า  ชั้น 1   3.80 เมตร   ชั้น 2 – 6   2.70 เมตร มาตรฐานพื้นที่เช่า   พื้นปูนเปลือย  ฝ้าทีบาร์ ผนังกั้นห้อง ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง เครื่องตรวจจับควัน และ สปริงเกอร์

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี  ภาคอีสาน นับเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการกระจายสินค้าสู่หลายจังหวัดในประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว เวียดนาม และไกลไปถึงจีน ซึ่งมีแนวโน้มการกระจายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการเปิดประชาคมอาเซียน และกำลังจะมีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในอนาคตอันใกล้ สาย กรุงเทพ-หนองคาย และสามารถเดินทางไปเวียงจันทร์ใต้ได้อีกด้วย เรียกได้ว่า ทั้งยกระดับชีวิตประชาชน ให้เดินทางอย่างสะดวก และไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ถ้าจะอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น แต่ทำงานในตัวเมืองของจังหวัดข้างเคียง
ที่ตั้ง ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวนชั้น 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ  9,645 ตารางเมตร พื้นที่เช่าประมาณ      7,000 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่เช่าในชั้นประมาณ    7,370 ตารางเมตร
ความสูงจากพื้นจรดฝ้า ชั้น 1  4.00 เมตร ชั้น 2 – 6   2.75 เมตร มาตรฐานพื้นที่เช่า  พื้นปูนเปลือย  ฝ้าทีบาร์ ผนังกั้นห้อง ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง เครื่องตรวจจับควัน และ สปริงเกอร์

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา ภาคอีสาน กำลังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ เพื่อรองรับประชาคมอาเซีย เพราะเป็นทั้งแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป และเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เชื่อมโยงระบบขนส่ง จากรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-หนองคาย ซึ่งเฟสแรกจะเป็นสายกรุงเทพ-นครราชสีมา(โคราช) จึงเป็นจังหวัดที่เป็นเป้าหมายให้บริษัทชั้นนำต่างๆทั้งในและนอกเข้าไปลงทุน
ที่ตั้ง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวนชั้น 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ  9,771 ตารางเมตร พื้นที่เช่าประมาณ      7,500 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่เช่าในชั้นประมาณ    240 – 1,335 ตารางเมตร
ความสูงจากพื้นจรดฝ้า ชั้น 1  4.00 เมตร ชั้น 2 – 6   2.75 เมตร มาตรฐานพื้นที่เช่า  พื้นปูนเปลือย  ฝ้าทีบาร์ ผนังกั้นห้อง ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง เครื่องตรวจจับควัน และ สปริงเกอร์

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ขอนแก่น 3

เป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบ SMART CITY ทำให้ชีวิตประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยมากขึ้น จากการใช้ทรัพยากรใกล้ตัว อย่างเทคโนโลยี มาเชื่อมโยงพื้นฐานโครงสร้างของเมืองขอนแก่น อีกทั้งยังมีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภาคอีสาน ด้วยการที่จังหวัดมีรูปแบบเป็นแนวตั้ง จึงมีพื้นที่ติดทะเล สามารถเชื่อมโยงออกสู่ทะเลตะวันออก เป็นศูนย์กลางการบริหารและบริการภาครัฐของอีสาน  รวมทั้งเป็นที่ตั้งสถานกงสุลใหญ่จีน เวียดนาม ลาว และ เปรู ถือว่าเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่ หรือ ประชากรมากเท่าจังหวัดอื่นๆ แต่ขอนแก่นก็ถือว่าเป็นอีก 1 จังหวัดที่มีแนวโน้มการเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ จากทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ตั้ง เลขที่ 348  หมู่ 16 ถนนมะลิวัลย์   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น จำนวนชั้น 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ   6,055  ตารางเมตร พื้นที่เช่าประมาณ  4,480 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่เช่าในชั้นประมาณ 145 – 790 ตารางเมตร
ความสูงจากพื้นจรดฝ้า ชั้น 1  3.52 เมตร ชั้น 2 – 6   2.65 เมตร มาตรฐานพื้นที่เช่า  พื้นปูนเปลือย  ฝ้าทีบาร์ ผนังกั้นห้อง ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง เครื่องตรวจจับควัน และ สปริงเกอร์

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวประชากร (GPP per capita) 183,584 บาทสูงเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้รองจากจังหวัดภูเก็ต ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายได้จากภาคการเกษตร โดยมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเช่น ยางพาราและปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงกุ้ง เป็นหลัก ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเล และการท่องเที่ยวซึ่งมีสถานที่ที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ อาทิ เกาะสมุย เกาะพงัน เป็นต้น
ที่ตั้ง ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนชั้น 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ   9,725 ตารางเมตร พื้นที่เช่าประมาณ  7,125 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่เช่าในชั้นประมาณ 170-1,305 ตารางเมตร
ความสูงจากพื้นจรดฝ้า ชั้น 1  4.00 เมตร ชั้น 2 – 6   2.65 เมตร มาตรฐานพื้นที่เช่า  พื้นปูนเปลือย  ฝ้าทีบาร์ ผนังกั้นห้อง ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง เครื่องตรวจจับควัน และ สปริงเกอร์

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคใต้ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ คมนาคม ศูนย์ราชการ  รวมถึงยังเป็นประตูเชื่อมโยงสู่การค้า  ที่มีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย คือ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  อีกทั้งยังมีโครงข่ายการคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงทุกประเทศ พร้อมการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์ อีกด้วย ทำให้แนวโน้มการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเป็นไปด้วยดีอย่างต่อเนื่อง
ที่ตั้ง ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา จำนวนชั้น 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ   9,675 ตารางเมตร พื้นที่เช่าประมาณ  7,535 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่เช่าในชั้นประมาณ 265-1,395 ตารางเมตร
ความสูงจากพื้นจรดฝ้า ชั้น 1  4.00 เมตร ชั้น 2 – 6   2.65 เมตร มาตรฐานพื้นที่เช่า พื้นปูนเปลือย  ฝ้าทีบาร์ ผนังกั้นห้อง ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง เครื่องตรวจจับควัน และ สปริงเกอร์

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต้ มีพื้นที่ 9,094 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากจังหวัดสุราษฏร์ธานี) จำนวนประชากรประมาณ 1,551,148  คน(ปี พ.ศ.2558) มากเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้  มีรายได้จากภาคการเกษตร โดยมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเช่น ยางพาราและปาล์มน้ามัน สวนผลไม้ การประมงเป็นหลัก การท่องเที่ยวมีสถานที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติทางทะเลและโบราณสถานที่เก่าแก่เป็นมรดกโลก จากองค์ประกอบหลายประการทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน 
ที่ตั้ง ถนนพัฒนาการคูขวาง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนชั้น 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ   9,890 ตารางเมตร พื้นที่เช่าประมาณ  6,810 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่เช่าในชั้นประมาณ 140-1,340 ตารางเมตร
ความสูงจากพื้นจรดฝ้า ชั้น 1  4.00 เมตร ชั้น 2 – 6   2.70 เมตร มาตรฐานพื้นที่เช่า  พื้นปูนเปลือย  ฝ้าทีบาร์ ผนังกั้นห้อง ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง เครื่องตรวจจับควัน และ สปริงเกอร์