ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมปี 2558

ข้อมูลจากฝ่ายวิจัยการตลาด บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (25 NOV 2015) 

คอนโด1ล้าน, คอนโดในเมือง, low cost condominium, residential market, real estate market, real estate 2015, ภาพรวมตลาดอสังหา, ภาพรวมตลาดอสังหา 2015

 

 

กราฟแสดงอัตราส่วนจำนวนยูนิตที่เปิดขายแบ่งตามราคา

คอนโด1ล้าน, คอนโดในเมือง, low cost condominium, residential market, real estate market, real estate 2015, ภาพรวมตลาดอสังหา, ภาพรวมตลาดอสังหา 2015    

คอนโดมิเนียมราคาต่ำกว่า 1 ลบ.

คอนโด1ล้าน, คอนโดในเมือง, low cost condominium, residential market, real estate market, real estate 2015, ภาพรวมตลาดอสังหา, ภาพรวมตลาดอสังหา 2015 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 คอนโดมิเนียมระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท มี Market Value 1,085 ล้านบาท ลดลง 38% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ที่มีมูลค่า 1,746 ล้านบาท โดยโซนที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ โซนธนบุรี จากอนันดา ที่มีส่วนแบ่งตลาดโซนนี้สูงที่สุด 100% การเปิดตัวโครงการ UNIO Condo Charan3 โซนรองลงมาคือโซนรังสิต เป็นการขายต่อเนื่องของโครงการ THE POINT CONDO Rangsit Klong6

Top Location

1. ฺโซนธนบุรี (มูลค่าตลาด 538 ล้านบาท)

มูลค่าคงเหลือ : 1,197 ล้านบาท เหลือเวลาขาย : 0.56 ปี  โครงการขายดี : UNIO Condo Charan3 เจ้าของโครงการ : บมจ.อนันดา ส่วนแบ่งตลาดมูลค่า : 538 ล้านบาท

2. โซนรังสิต (มูลค่าตลาด 160 ล้านบาท)

มูลค่าคงเหลือ : 1,821 ล้านบาท เหลือเวลาขาย : 0.12 ปี โครงการขายดี :  THE POINT CONDO Rangsit Klong6 เจ้าของโครงการ : บมจ.คิวเฮ้าส์ ส่วนแบ่งตลาดมูลค่า : 108 ล้านบาท
   

คอนโดมิเนียมราคา 1-2 ลบ.

คอนโด1ล้าน, คอนโดในเมือง, low cost condominium, residential market, real estate market, real estate 2015, ภาพรวมตลาดอสังหา, ภาพรวมตลาดอสังหา 2015 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 คอนโดมิเนียมระดับราคา 1-2 ล้านบาท มี Market Value 6,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ที่มีมูลค่า 6,426 ล้านบาท โดยโซนที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ โซนบางบัวทอง จากการเปิดตัวโครงการ PLUM Condo Central Station Phase 1 ทำให้พฤกษาฯ มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในโซนนี้ถึง 97% รองลงมาเป็นโซนแบริ่ง-วัดดอน จากโครงการ ICONDO Sukhumvit 105 ทำให้ Property Perfect มีส่วนแบ่งการตลาดโซนนี้สูงสุด 37%

Top Location

1. ฺโซนบางบัวทอง (มูลค่าตลาด 1,536 ล้านบาท)

มูลค่าคงเหลือ : 1,134 ล้านบาท เหลือเวลาขาย : 0.18 ปี  โครงการขายดี : PLUM Condo Central Station Phase 1 เจ้าของโครงการ : บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท  ส่วนแบ่งตลาดมูลค่า : 1,084 ล้านบาท

2. โซนแบริ่ง (มูลค่าตลาด 637 ล้านบาท)

มูลค่าคงเหลือ : 977 ล้านบาท เหลือเวลาขาย : 0.38 ปี โครงการขายดี : ICONDO Sukhumvit 105 เจ้าของโครงการ : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค  ส่วนแบ่งตลาดมูลค่า : 237 ล้านบาท
   

คอนโดมิเนียมราคา 2-3 ลบ.

คอนโด1ล้าน, คอนโดในเมือง, low cost condominium, residential market, real estate market, real estate 2015, ภาพรวมตลาดอสังหา, ภาพรวมตลาดอสังหา 2015 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 คอนโดมิเนียมระดับราคา 2-3 ล้านบาท มี Market Value 10,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ที่มีมูลค่า 7,779 ล้านบาท โดยโซนที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ โซนบางนา-ตราด จากการเปิดตัวโครงการ IDEO S115 รองลงมาเป็นโซนบางซื่อ จากแกรนด์ยู มีส่วนแบ่งการตลาดโซนนี้สูงสุด 73% จากโครงการ U DELIGHT Ratchavibha

Top Location

1. ฺโซนปู่เจ้า (มูลค่าตลาด 2,412 ล้านบาท)

มูลค่าคงเหลือ : 2,863 ล้านบาท เหลือเวลาขาย : 0.30 ปี  โครงการขายดี : IDEO S115 เจ้าของโครงการ : บมจ.อนันดา ส่วนแบ่งตลาดมูลค่า : 1,234ล้านบาท

2. โซนบางซื่อ (มูลค่าตลาด 1,327 ล้านบาท)

มูลค่าคงเหลือ : 6,209 ล้านบาท เหลือเวลาขาย : 1.17 ปี โครงการขายดี : U DELIGHT Ratchavibha เจ้าของโครงการ : บมจ.แกนด์ ยูนิตี้ ส่วนแบ่งตลาดมูลค่า : 899 ล้านบาท

3. ฺโซนบางนา (มูลค่าตลาด 1,316 ล้านบาท)

มูลค่าคงเหลือ : 3,114 ล้านบาท เหลือเวลาขาย : 0.59 ปี  โครงการขายดี : The Metropolis Samrong เจ้าของโครงการ : บจก.ว่องไววิทย์อุตสาหกรรมจักกล  ส่วนแบ่งตลาดมูลค่า : 1,181 ล้านบาท

4. โซนเพชรเกษม (มูลค่าตลาด 1,101 ล้านบาท)

มูลค่าคงเหลือ : 3,658 ล้านบาท เหลือเวลาขาย : 0.84 ปี โครงการขายดี : The President  เจ้าของโครงการ : บจก.ชัยพัฒนาที่ดิน ส่วนแบ่งตลาดมูลค่า : 426 ล้านบาท
   

คอนโดมิเนียมราคา 3-5 ลบ.

คอนโด1ล้าน, คอนโดในเมือง, low cost condominium, residential market, real estate market, real estate 2015, ภาพรวมตลาดอสังหา, ภาพรวมตลาดอสังหา 2015 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 คอนโดมิเนียมระดับราคา 3-5 ล้านบาท มี Market Value 8,361 ล้านบาท ลดลง 32% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ที่มีมูลค่า 12,370 ล้านบาท โดยโซนที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ โซนบางนา-ตราด จากอนันดา มีส่วนแบ่งตลาดโซนนี้สูงสุดที่ 71% จากการเปิดตัวโครงการ IDEO O2 และโครงการ IDEO S115 โซนรองลงมาคือโซนทองหล่อ จากเอพี มีส่วนแบ่งตลาดโซนนี้สูงสุดที่ 55%

Top Location

1. ฺโซนบางนา-ตราด (มูลค่าตลาด 1,266 ล้านบาท)

มูลค่าคงเหลือ : 2,883 ล้านบาท เหลือเวลาขาย : 0.57 ปี  โครงการขายดี : IDEO O2 เจ้าของโครงการ : บมจ.อนันดา ส่วนแบ่งตลาดมูลค่า : 624 ล้านบาท

2. โซนทองหล่อ (มูลค่าตลาด 1,081 ล้านบาท)

มูลค่าคงเหลือ : 3,380 ล้านบาท เหลือเวลาขาย : 0.78 ปี โครงการขายดี :  LIFE Asoke เจ้าของโครงการ : บมจ.เอพี ส่วนแบ่งตลาดมูลค่า : 536 ล้านบาท

3. ฺโซนพหลโยธิน (มูลค่าตลาด 1,004 ล้านบาท)

มูลค่าคงเหลือ : 1,197 ล้านบาท เหลือเวลาขาย : 0.56 ปี  โครงการขายดี : AQ Aria Asoke เจ้าของโครงการ : เอคิว ส่วนแบ่งตลาดมูลค่า : 538 ล้านบาท

4. โซนรัชดา-ลาดพร้าว (มูลค่าตลาด 971 ล้านบาท)

มูลค่าคงเหลือ : 3,793 ล้านบาท เหลือเวลาขาย : 0.98 ปี โครงการขายดี :  Supalai Wellington II เจ้าของโครงการ : บมจ.ศุภาลัย ส่วนแบ่งตลาดมูลค่า : 422 ล้านบาท
    Residential Market 2015