sc asset

  • สำหรับ SC ASSET ในปี 2020 นี้ เรียกได้ว่าเน้นการลงทุนธุรกิจแบบยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อรับมือภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูงและให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเพิ่มการขายแนวราบ เพิ่มสัดส่วนกำไรจากการเช่า และเพิ่มช่องทางหารายได้ใหม่จากเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ตั้งเป้ารายได้ 17,800 ลบ.
  • สำหรับแผนในระยะยาว ปี 2020-2023 SC ASSET ได้มีการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการเช่า นอกเหนือจากการให้เช่าสำนักงานในปัจจุบันที่มีสัดส่วนกำไรอยู่ที่ 20% ซึ่งจะพัฒนาธุรกิจโรงแรมกลุ่ม mid-to-upscale เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการลงทุนอพาร์ทเม้นต์ในบอสตัน ซึ่งเป็นตลาดอสังหาฯ ที่มีความต้องการสูง
ส่วนโครงการเปิดใหม่ในปีนี้ จะเปิดทั้งหมด 13 โครงการใหม่ มูลค่า 16,000 ลบ. โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ 12 โครงการ ซึ่งมีทุกระดับราคา เริ่ม 2-50 ลบ. ส่วนโครงการแนวสูง เปิด 1 โครงการ คือ The Crest Park Residence ที่ร่วมทุนกับ Nishitetsu Group จากญี่ปุ่น
       

สรุปแผนธุรกิจของ SC Asset 2020

 

Resilint Portfolio

1.  For Sale : Expanding Low – Rise

 

2. For Rent : Diversifying New Recurring Income

 

– SC EXPEDITION : พัฒนาธุรกิจโรงแรมกลุ่ม mid – to – upscale

 

– SC ALPHA ING. : ลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

3. Living Solutions : Finding New ‘S’ Curve

 

Resilient People

เป้าหมายปี 2020