คอนโดปล่อยเช่า “ย่านศาลายา” ในปัจจุบันการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดฯ สำหรับปล่อยเช่านั้น เป็นการลงทุนที่มีผู้คนค่อนข้างให้ความสนใจ เพราะเป็นการลงทุนระยะยาวที่ได้เป็น Passive Income แต่ประเด็นก็คือพื้นที่ไหนและคอนโดแบบไหนที่เราควรลงทุน หนึ่งในพื้นที่ที่เราแนะนำก็คือ...Read More