กรมทางหลวงแจ้งเกิด ทางยกระดับศรีนครินทร์ – สุวรรณภูมิ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี สายใหม่) เป็นโครงข่ายทางหลวงที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางของประเทศไปยังภาคตะวันออก...Read More