กรมทางหลวงแจ้งเกิด ทางยกระดับศรีนครินทร์ – สุวรรณภูมิ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี สายใหม่) เป็นโครงข่ายทางหลวงที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางของประเทศไปยังภาคตะวันออก รวมถึงเป็นทางสายหลักที่เชื่อมเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ และเป็นถนนสายสำคัญในการคมนาคมและขนส่งบริเวณพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ ใครที่ผ่านไปสนามบินสุวรรณภูมิจึงไม่แคล้วต้องเจอปัญหารถติดบ่อยครั้ง เนื่องจากความต้องการใช้ทางหลวงหมายเลข 7 มากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสม โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและวันหยุดเทศกาล กรมทางหลวงเล็งเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาประกอบ...Read More