“ จุฬาฯ-สามย่าน ” Hidden Gem ใจกลางเมือง ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด พื้นที่ “จุฬาฯ-สามย่าน” นั้นเป็นย่านที่อยู่ระหว่าง CBD สำคัญ ของกรุงเทพฯ 2 แห่ง ทั้ง ย่านสยาม แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ และ สีลม...Read More