THE PALM กะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตของเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เป็นอันดับต้นๆของประเทศ สิ่งหนึ่งที่ทำให้จ.ภูเก็ต ดึงดูดผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ให้มาเยือน มาลงทุน...Read More