รถไฟฟ้าสายสีแดง เปิดแล้ว!! ทดลองใช้ฟรี 3 เดือน ตั้งแต่ 2 สค.64 รถไฟฟ้าสายสีแดง ทั้งสายสีแดงเข้มและสายสีแดงอ่อน เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 สค. 2564 ประชาชนสามารถทดลองใช้บริการฟรี เป็นระยะเวลา 3 เดือน  โดยการให้บริการ รฟฟ.สายสีแดงนั้นประกอบไปด้วย...Read More