ห้วยขวาง – ประชาราษฎร์บำเพ็ญ New China Town กำเนิดใหม่มังกรกลางกรุง ในปัจจุบันห้วยขวางมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเฉลิมรัชมงคล ตัดผ่านย่านตามแนวของ ถ.รัชดาภิเษก โดยสถานีที่อยู่ในเขตห้วงขวางจะมีดังนี้ 1. สถานี พระราม 9 2. สถานี ศูนย์วัฒนธรรมฯ 3. สถานี...Read More