เส้นทางจักรยานหัวหิน-ปราณบุรี แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ เตรียมเสนองบประมาณวงเงิน 157 ลบ. (รวมทุกเส้นทาง) ในการจัดทำเส้นทางจักรยานโดยระยะแรกจะจัดทำขึ้นในระยะทาง 5 กม. เส้นทางที่ทำขึ้นจะเป็นหัวหิน – ปราณบุรี หรือ เพชรเกษมสายเก่า 1. แผนนำร่องเส้นทางจักรยาน 5 กม. – ผู้รับผิดชอบ...Read More