C.P. TOWER NEW MODERN LIFESTYLE WORKPLACE   อาคาร C.P. Tower เป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่หนึ่งเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บน ถ.พัฒนาการคูขวาง สร้างโดย บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตัวอาคารสูง 6 ชั้น...Read More