รถไฟฟ้า MRT กับวิถีชีวิตคนกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ มหานครรถติด อันดับ 11 ของโลก หากพูดถึงการเดินทางในกรุงเทพฯ แล้ว ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนนั้นต่างรู้ดีว่ากรุงเทพฯ มีการจราจรที่ติดขัดขนาดไหน ทั้งในช่วงธรรมดาหรือเวลาเร่งด่วนก็ตาม ซึ่งจากการสำรวจของ บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลการจราจร INRIX เผยรายงานการประเมินสภาพจราจรทั่วโลก ประจำปี 2017 หรือ...Read More