YOU ARE WHERE YOU LIVE. เพราะรูปลักษณ์คอนโดบ่งบอกความเป็นตัวคุณ ทุกวันนี้มีโครงการคอนโดเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลา และยังมีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันไป ครั้งนี้ทาง Realist จึงทำการจัดหมวดหมู่ของคอนโดที่มีลักษณะแนวคิดที่ใกล้เคียงกัน ให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของสไตล์คอนโดแต่ละแบบ โดยเราจะพิจารณาตามลักษณะของการออกแบบเป็นหลัก มาดูกันว่าคอนโดสไตล์ไหนที่เข้ากันกับไลฟ์สไตล์ของคุณ Condo Category by Realist นั้นแบ่งลักษณะการออกแบบของคอนโดออกเป็น 4 ประเภท...Read More