มักกะสัน คอมเพล็กซ์หรือสวน ?     ที่ดินมักกะสันจาก อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต   พื้นที่แห่งนี้ในอดีต เรียกกันว่า โรงงานมักกะสัน เป็นโรงงานรถไฟขนาดใหญ่และสำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย เป็นโรงงานแห่งเดียวของกรมรถไฟ ที่สามารถทำการซ่อมและประกอบรถจักรและรถพ่วง ทุกชนิดได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีจุดเริ่มต้นในปี...Read More