ทำไมพื้นที่รอบสวนลุมจึงเป็นที่ต้องการ? พื้นที่โดยรอบสวนลุมพินี ถือเป็น Prime Area แห่งหนึ่งในกรุงเทพ มีโรงแรมระดับ 5-6 ดาว ตั้งอยู่ รวมถึง office Building ที่กระจายตัวอยู่ตามจุดต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของคอนโดระดับ Super Luxury หลายแห่ง ที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และจุฬา...Read More