ทำไมพื้นที่รอบสวนลุมจึงเป็นที่ต้องการ? พื้นที่โดยรอบสวนลุมพินี ถือเป็น Prime Area แห่งหนึ่งในกรุงเทพ มีโรงแรมระดับ 5-6 ดาว ตั้งอยู่...Read More