Nirvana @Work เกษตร-นวมินทร์อีกหนึ่งย่านที่แอบซุ่มเติบโตทีละนิด เพราะหากมองย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน (พ.ศ.2537) แรงกระเพื่อมแรกที่เกิดขึ้นในย่านนี้คือ โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และพ่วงด้วยส่วนต่อขยายไปยังถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก แต่ในที่สุดโครงการก็ต้องหยุดลงจากหลายๆ ปัจจัย จนเหลือทิ้งไว้เพียงตอม่อประทับเบอร์ ซึ่งมีประโยชน์ไว้แค่เพียงชี้เป้าตอนจะนัดกินข้าวกันในย่านนี้ว่าร้านอยู่ตอม่อที่เท่าไหร่ แต่ทั้งนี้ที่ดินบนถนนเส้นนี้ก็ยังคงถูกพัฒนาเป็นโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้ง Community Mall และโครงการบ้านจัดสรร ซึ่งราคานั้นเรียกได้ว่าเป็นระดับ...Read More