RANGSIT BIZ PARK เป็นโครงการ อาคารสำนักงาน + penthouse ติดถนนใหญ่ พหลโยธิน ลักษณะเป็นสำนักงานที่มีที่อยู่อาศัยด้านบน มีทั้งหมด 32 หลัง หันหน้าไปทางทิศเหนือทั้งหมด มีขนาดเดียว คือ 201.5 ตร.ม. มีจุดเด่น คือ...Read More