U Place Condo ปทุมธานี ถล่ม!
I167 - Final 691 40
ที่มาข้อมูล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 13 ส.ค. 57

จากเหตุอาคาร ยูเพลสคอนโดมิเนียม ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พังถล่มราบลงมาขณะทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2557 เวลา 16.20 น. ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ลงสำรวจพื้นที่พิบัติภัยอาคารคอนโดที่กำลังก่อสร้างพังถล่มลงมาในวันที่ 11-12 ส.ค. ที่ผ่านมา และได้นำแบบแปลนก่อสร้างของโครงการนี้มาประกอบเพื่อศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ตึกถล่มลงมาศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า อาคารยูเพลสคอนโดมิเนียม เป็นอาคารที่พักอาศัยสูง 6 ชั้น มีจำนวน 4 หลัง สร้างเสร็จแล้ว 2 หลัง โดยอาคาร 4 ได้พังถล่มลงมา ภาพรวมของปัญหาสาเหตุของอาคารถล่มครั้งนี้ มี 3 ประเด็น ที่ต้องตรวจสอบทางวิชาการวิศวกรรมโดยละเอียด คือ

1. แบบอาคาร การรับน้ำหนักบรรทุกและการกำหนดมิติของโครงสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมหรือไม่ 2. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีคุณภาพ และมาตรฐานหรือไม่ 3. วิธีการก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง การควบคุมงาน ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่

ทั้งนี้ในประเทศไทย โดย วสท. ได้จัดทำมาตรฐานการออกแบบ การควบคุมงาน ความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. กล่าวว่า “จากการสำรวจโครงสร้างของอาคาร และตรวจสอบแบบแปลนแล้วพบว่ามีความเป็นไปได้ที่เสาอาคารมุมอาคารด้านหนึ่ง ซึ่งในอาคารที่สร้างเสร็จแล้วมีร่นขอบแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบเข้าภายในอาคาร เพื่อเมื่อติดตั้งแผงคอนกรีตสำเร็จรูปแล้วจะเติมเต็มตามขอบแผ่นพื้น ซึ่งการดำเนินการนี้อาจมีผลกระทบกับกำลังรับแรงเฉือนเจาะ (punching shear) ของแผ่นพื้น ประกอบกับเสามุมรับน้ำหนักบรรทุกน้อย แต่ต้องรับการบิด (torsion) ทั้งสองแกนของเสา ซึ่งประกอบกับการเทคอนกรีตบริเวณนั้น อาจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่ำทำให้คอนกรีตสดอาจกองอยู่บริเวณนั้น ทั้งนี้กรณีที่มีนั่งร้านค้ำยันในการก่อสร้างแผ่นพื้นนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้เสาต้นดังกล่าวมีการสูญเสียตำแหน่งอย่างมาก และพังทลายลง และน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดที่เสาต้นนี้เคยรับจะส่งไปที่เสาข้างเคียง และมีการวิบัติอย่างต่อเนื่อง (progressive collapse) จนอาคารทั้งหลังวิบัติทั้งหมด (total collapse)

“ทั้งนี้การจะได้อาคารที่ดี ควรประกอบด้วย 1. การออกแบบดี 2. การมีข้อกำหนดด้านวัสดุที่ดี และเพียงพอ เหมาะสม 3. การก่อสร้าง และ 4. การบำรุงรักษา และซ่อมแซม” รองศาสตราจารย์ อเนกกล่าว

ข้อสรุปเบื้องต้น
ยูเพลส คอนโดมิเนียม – อาคารพักอาศัยรวม (6 ชั้น) โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นระบบคอนกรีตอัดแรง (Post-tension) โดยทางวสท.ชี้แจงสาเหตุเบื้องต้นของการถล่ม (13 สค. 2557) ดังนี้1. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีคุณภาพและมาตรฐานหรือไม่ ใช้เหล็กน้อยไป? เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พื้นรับแรงไม่ได้?2. สร้างผิดแบบ / แบบผิดหรือไม่ การรับน้ำหนักของโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมหรือไม่? พื้นคอนกรีตมีพื้นที่ติดกับเสาน้อยเกินไปจึงทำให้พื้นฉีกขาดง่าย?3. วิธีการก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง การควบคุมงาน ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ พื้นยังแข็งตัวไม่เพียงพอ แต่ก็ยังรีบสร้างชั้นถัดไป? สาเหตุอื่น ๆ – ฐานรากวิบัติ, สร้างผิดวิธี (สภาวิศวกร) – เทคอนกรีตฝั่งซ้ายของอาคารมากเกินไป เกลี่ยไม่ทัน ทำให้น้ำหนักบรรทุกด้านหนึ่งของพื้นมากกว่าและเกิดการวิบัติ (ไทยรัฐทีวี) Info : COE, EIT & Thairath TV
วินาทีตึกถล่ม (วินาทีที่ 1.50 เป็นต้นไป)
พื้นที่เกิดเหตุ
I167 - 1Image : เรื่องเล่าเช้านี้, 13 Aug 2014
ตำแหน่งที่ตั้ง
วสท.แถลงสาเหตุเบื้องต้นในการถล่ม
I167 - 2Image : การก่อสร้างพื้นไร้คานอย่างปลอดภัย, TPBS, 14 Aug 2014
I167 - 3
I167 - 11Image : Council of Engineers
การวิบัติอย่างต่อเนื่องของอาคาร

รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. กล่าวว่า “จากการสำรวจโครงสร้างของอาคาร และตรวจสอบแบบแปลนแล้วพบว่ามีความเป็นไปได้ที่เสาอาคารมุมอาคารด้านหนึ่ง ซึ่งในอาคารที่สร้างเสร็จแล้วมีร่นขอบแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบเข้าภายในอาคาร เพื่อเมื่อติดตั้งแผงคอนกรีตสำเร็จรูปแล้วจะเติมเต็มตามขอบแผ่นพื้น ซึ่งการดำเนินการนี้อาจมีผลกระทบกับกำลังรับแรงเฉือนเจาะ (punching shear) ของแผ่นพื้น ประกอบกับเสามุมรับน้ำหนักบรรทุกน้อย แต่ต้องรับการบิด (torsion) ทั้งสองแกนของเสา ประกอบกับการเทคอนกรีตบริเวณนั้น อาจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่ำทำให้คอนกรีตสดอาจกองอยู่บริเวณนั้น ทั้งนี้กรณีที่มีนั่งร้านค้ำยันในการก่อสร้างแผ่นพื้นนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้เสาต้นดังกล่าวมีการสูญเสียตำแหน่งอย่างมาก และพังทลายลง และน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดที่เสาต้นนี้เคยรับจะส่งไปที่เสาข้างเคียง และมีการวิบัติอย่างต่อเนื่อง (progressive collapse) จนอาคารทั้งหลังวิบัติทั้งหมด (total collapse)Info : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

I167 - 4Image : Naewna, 13 Aug 2014
I167 - 5Image : Isranews, 13 Aug 2014
ภาพจำลองเหตุการณ์
I167 - 8Image : Morning News,TV3, 13 Aug 2014
I167 - 9