ถ.วงแหวนรอบที่ 3 งบ 1.5 แสนลบ. แก้รถติดในเมือง

หลายๆ คนคงได้ยินข่าวแว่วๆ มาแล้วเรื่องถ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 วันนี้โครงการมีความคืบหน้าไปอย่างมาก เริ่มเห็นแนวเส้นทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็เป็นโครงการความหวังที่จะช่วยแก้ไขปัญหารถติดในกรุงเทพฯ และที่สำคัญคือเป็น 1 ในโครงสร้างพื้นฐานที่จะส่งเสริม และกระตุ้นการพัฒนาต่างๆ ของภาครัฐในภูมิภาคอื่นๆ อีกด้วย โครงการวงแหวนรอบที่ 3 ได้ทำการศึกษาไว้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว(2552) แต่ด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง เช่นเรื่องน้ำท่วม การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนไป ทำให้ถูกนำมาศึกษาแนวเส้นทางใหม่ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ เป็นหลัก ประกอบไปด้วยฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก และฝั่งใต้ ตามแผนการพัฒนา ล่าสุดผลการศึกษาเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วบ้าง โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในส่วนแรก (ฝั่งตะวันออก) ได้ในปี 2563 นี้ งบประมาณรวม 1.5 แสน ลบ. งบขนาดนี้ ไม่วิ่งฟรีแน่นอน!! รายละเอียดเป็นอย่างไร ไปรู้จักวงแหวนรอบที่ 3 พร้อมกันครับ
   

ถ.วงแหวนต่างจาก ถ.ทั่วไปยังไง?

ก่อนที่จะไปทำความรู้จักถ.วงแหวนทั้ง 3 รู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้วหน้าที่ของถ.วงแหวนเกิดขึ้นเพื่อลดการเข้ามาในเขต CBD ของรถยนต์ โดยเป็นเส้นทางวิ่งรอบ CBD เพื่อใช้ในการเลี่ยงเมือง จะลดปริมาณรถยนต์ในเมืองได้ โดยในหลักการถนนวงแหวนจะต้องไม่มีแยกไฟแดง หรือทางแยก เพื่อให้การจราจรไหลลื่นตลอดเวลา แต่ในความเป็นจริงพื้นที่CBDขยายตัวมากขึ้นจนคลอบคลุมถ.วงแหวนทำให้ ถ.วงแหวนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ CBD และ กลายเป็นถ.สายหลักธรรมดา ด้วยเหตุนี่เอง จึงเกิดถ.วงแหวนใหม่ที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ

วงแหวนรอบที่1 ถ.รัชดาภิเษก

วงแหวนรัชดาภิเษกไม่ได้เป็นการสร้างถนนใหม่ทั้งหมดแต่เป็นการสร้างสะพาน และอุโมงค์ข้ามแยกเชื่อมถนนเดิมหลายสายให้เกิดเป็นวงแหวน ได้แก่ ถ.วงศ์สว่าง-ถ.จรัญสนิทวงศ์-ถ.พระราม3-ถ.อโศกมนตรี และเรียกรวมกับ ถ.ที่ตัดขึ้นใหม่ว่า วงแหวนรัชดาภิเษก รวมระยะทาง 45 กม. เปิดใช้ตั้งแต่ปี 2519 โดยที่มาของชื่อ รัชดาภิเษกก็คือ มาจากชื่อ “พระราชพิธีรัชดาภิเษก” ที่ใช้เฉลิมฉลองในโอกาสที่ในหลวงร. 9 ครองสิริราชสมบัติ ครบ 25 ปี
ถ.วงศ์สว่าง
ถ.จรัญสนิทวงศ์
ถ.พระราม3
ถ.อโศกมนตรี
Image:Google Street View

วงแหวนรอบที่2 ถ.กาญจนาภิเษก

เป็นถ.วงแหวนที่ตัดถนนใหม่ทั้งหมด เชื่อมกับถนนสายสำคัญตามภูมิภาคต่างๆ แบ่งเป็น 3 ส่วน ตะวันออก เชื่อมต่อถ.กรุงเทพ-ชลบุรี ถ.บางนาตราด  ตะวันตก และ ใต้ เชื่อมต่อ ถ.เพชรเกษม ถ.ธนบุรีปากท่อ รวมแล้ว 168 กม. รวมใช้เวลาก่อสร้าง 29ปี ถึงจะสมบูรณ์ครบ ซึ่งชื่อของถนนกาญจนาภิเษกมาจาก”พระราชพิธีกาญจนาภิเษก” ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ในหลวง ร.9 ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในปี พ.ศ. 2539
ถ.กาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก
ถ.กาญจนาภิเษกฝั่งใต้
ถ.กาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก
Image:Google Street View  

แล้ววงแหวนรอบที่ 3 อยู่ที่ไหน

วงแหวนรอบที่ 3 ถูกยกขึ้นมาศึกษาและมีแผนงานอย่างจริงจัง  โดยเกิดขึ้นจากที่CBDขยายตัวจนวงแหวนที่1 และ 2 มีการจราจรที่ติดขัด ทำหน้าที่ของวงแหวนได้อย่างไม่เต็มที่ ซึ่งวงแหวนรอบที่ 3 นี้เบื้องต้นจากการผลการศึกษาจะอยู่ห่างจากวงแหวนรอบที่ 2 ประมาณ 15 กม. ระยะทางรวม 254 กม. ทางฝั่งตะวันออก และตะวันตกจะมีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บริเวณจุดขึ้นลงสำคัญๆ ตลอดเส้นทาง
ฝั่งตะวันออก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ระยะทางรวม 97 กม. มีโครงการที่ทำการศึกษาและมีแผนงานเป็นรูปเป็นร่างแล้วอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ระยะทาง 25 กม. ถ.รังสิต-นครนายก-แขวงโคกแฝก และ ส่วนที่ 2 ระยะทาง 27 กม. แขวงโคกแฝก – บางนาตราด ซึ่งจะทำให้ เชื่อมต่อจาก ถ.บางนาตราด-ถ.รังสิต-นครนายกได้เลย ความสำคัญของฝั่งตะวันออกนี้คือการสร้างการเชื่อมโยงโครงการพัฒนาของภาครัฐ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ฝั่งตะวันตก เชื่อมต่อตั้งแต่ ถ.พระราม 2 ถึง ถ.สายเอเชีย โดยยังอยู่ในกระบวนการศึกษาโครงการ และรับฟังความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกัน ส่วนที่ 1 ระยะทาง 10 กม. ถ.พระราม 2- อ.กระทุ่มแบน ส่วนที่ 2 ระยะทาง 16.5 กม. อ.กระทุ่มแบบน -ถ.ศาลายา-นครชัยศรี  และ ส่วนที่ 3 ระยะทาง 71.5 กม. ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ถึง ถ.สายเอเชีย
ฝั่งใต้ เชื่อมต่อ ถ.พระราม 2 ถึง ถ.บางนาตราด แต่ยังอยู่ในการพิจารณา  เนื่องจากจากการศึกษาเบื้องต้นโครงการยังไม่มีความคุ้มทุน และ รอข้อสรุปร่วมกับโครงการสะพานเชื่อมต่อ จ.สมุทรปราการ-สมุทรสาคร ของกรมทางหลวงชนบทเนื่องจากโครงการมีความคล้ายคลึงกัน
 

รูปแบบถนนของวงแหวนรอบที่ 3

ฝั่งตะวันออก

แบ่งรูปแบบไว้ 2 ระยะการพัฒนา ระยะแรกเมื่อเริ่มเปิดใช้งานจะเป็นถนน 6 เลน เมื่อการจราจรเริ่มหนาแน่นขึ้น(คาดว่าประมาณ 20 ปี) จะเพิ่มเป็น 8 เลน และบางช่วงก็จะมีทางยกระดับข้ามแยกเพื่อให้รถในวงแหวนขับผ่านข้ามแยกไปได้เลย

ฝั่งตะวันตก

เป็นฝั่งที่ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่ เบื้องต้นจะมีรูปแบบ 6 เลนเช่นเดียวกับฝั่งตะวันออก และมีรูปแบบอื่นๆ เพิ่มขึ้นมาคือ รูปแบบทางยกระดับ บริเวณถ.พุทธมณฑลสาย 5 และ ถนน 6 เลน พร้อมทางบริการ
นอกจากรูปแบบถนน 6 เลนเช่นเดียวกับฝั่งตะวันออกแล้วยังเพิ่มทางบริการ 2 ฝั่ง คู่ขนานไปกับถนนวงแหวนเพื่อใช้ในการสัญจรของประชาชนในบริเวณนี้
รูปแบบทางยกระดับ บริเวณถ.พุทธมณฑลสาย 5 ลดการเวนคืนที่ดิน โดยการสร้างบนถนนเดิมและใช้เป็นรูปแบบของทางยกระดับ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากวงแหวนรอบที่ 3 เสร็จ

แน่นอนว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้ ย่อมส่งผลในวงกว้าง ตั้งแต่การช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบางส่วนในเขตเมืองชั้นใน รวมทั้งการส่งเสริม Logistic ในระดับประเทศที่จะเดินทางขนส่งได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในมุมที่ใกล้ตัวมากขึ้น เชื่อว่าตามแนวเส้นทางวงแหวนรอบที่ 3 นี้ จะทำให้เกิดการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยรอบวงแหวนรอบที่ 3 อย่างแน่นอน อ่านจบแล้วก็รีบไปหาซื้อที่ดินรอกันได้เลย!!   Info: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เอกสารประกอบบการประชุมโครงการสำรวจและออกแบบถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3