Ananda Business Plan 2020

ในปี 2020 อนันดาตั้งเป้ายอดขาย 20,000 ลบ. โดยมีแผนเปิดตัวโครงการที่ชัดเจนเพียง 1 โครงการเท่านั้น ซึ่งมีมูลค่ากว่า 8,500 ลบ. อย่าง IDEO พหล-สะพานใหม่ และมุ่งเน้นไปที่การขายโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว อีกกว่า 45 โครงการ โดยเป็นโครงการที่จะทยอยเสร็จในปีนี้ 7 โครงการ
นอกจากรายได้จากการขายแล้ว อนันดายังไปจับกลุ่มตลาดเช่า โดยในปี 2020 นี้จะมีการเปิดตัว Serviced Apartment อีก 2 โครงการ และยังเผยโครงการ Mixed Use “ธนาซิตี้” ขนาดใหญ่กว่า 200 ไร่ โดยร่วมมือกับ BTS
   

กลยุทธิ์ที่ 1

กลยุทธิ์ที่ 2

กลยุทธิ์ที่ 3

บทสรุปปี 2020